fbpx

Konflikt w organizacji

Termin i miejsce szkolenia:

do uzgodnienia, godzina: 9:00 – 15:00
(możliwość przeprowadzenia szkolenia dla grupy w siedzibie zamawiającego)

Cel:

Celem szkolenia jest ukazanie znaczenia konfliktu w organizacji. Sposób rozwiązywania konfliktów rzutuje na relacje jakie występują wewnątrz organizacji (np. pomiędzy jej pracownikami), jak również pomiędzy organizacją a jej otoczeniem zewnętrznym ( np. konflikt w relacjach z klientami). Umiejętność rozwiązywania konfliktów pozwala na lepsze wyrażanie swoich potrzeb, poglądów, zwracania szczególnej uwagi na sposób komunikowania się ( znaczenie mowy werbalnej i niewerbalnej).
Całość szkolenia skomponowana jest tak, by Uczestnicy zdobywali wiedzę podczas praktycznych ćwiczeń, obowiązuje tu zasada 80/20 (Zajęcia praktyczne/Zajęcia teoretyczne).

Metody szkolenia:

• Case study
• Analiza konfliktu
• Panel dyskusyjny
• Ćwiczenia w zakresie komunikacji interpersonalnej w sytuacji konfliktu
• Testy diagnostyczne
• Zadania indywidualne
• Zadania realizowane w grupach,
• Symulacje,
• Wykład.

Tematyka szkolenia:

  1. Pojęcie konfliktu
  2. Rodzaje konfliktów w organizacji
  3. Konflikty w sytuacji wprowadzania zmian w organizacji
  4. Analiza konfliktów- przyczyny i skutki konfliktów w organizacji.
  5. Funkcje konfliktu w organizacji. Tradycyjne i współczesne podejście do konfliktu w organizacji
  6. Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu
  7. Konstruktywne kierowanie konfliktami w organizacji
  8. Metody rozwiązywania konfliktów.

Warunki organizacyjne:

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, serwis kawowy w przerwach, lunch, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia:

300 zł + VAT

Prowadzący:

Ewa Mazur-Wierzbicka doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Pracownik naukowo – dydaktyczny, współpracujący z praktykami z zakresu zarządzania, wykładowca studiów podyplomowych. Autorka i współautorka programów szkoleniowych, ponad 60 artykułów i prac naukowych.
Ciągle doskonali swoje umiejętności i poszerza wiedzę m. in. biorąc udział w szkoleniach i kursach z zakresu komunikacji interpersonalnej, coachingu, foresight’u, prowadzenia warsztatów (obecnie kończy półtoraroczne, podyplomowe studia pedagogiczne). Zajmuje się problematyką z zakresu: komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania zmianą, zarządzania konfliktem, zarządzania zespołami ludzkimi, proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem.

Formularz zgłoszenia

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą pozycją naszej oferty lub macie dodatkowe pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jesteśmy również do dyspozycji pod numerem telefonu 535 895 551.

Dane uczestnika (ów) szkolenia:

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia (wymagane)

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Telefon kontaktowy

e-mail (wymagane)

Dane dotyczące płatnika:

Pełna nazwa firmy

Adres firmy

Kod, miejscowość

NIP

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktur VAT. Upoważniamy Spektrum szkolenia * doradztwo * coaching do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
TakNie

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij poniższe pole:

Szanowna Pani / Szanowny Panie
Spektrum Centrum szkoleń i Rozwoju Kadr przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji szkolenia.
Administratorem Danych jest: Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski ul Jantarowa 26 75-256 Koszalin
Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. realizacja umowy szkoleniowej oraz wszelkich działań związanych z realizacją tego celu. Dane osobowe mogą być przetwarzane do 6 lat po zakończeniu szkolenia. Okres ten może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.
W sprawach dotyczących Państwa danych można się kontaktować na adres e-mail - biuro@spektrum-szkolenia.pl

 


Szukaj