Konflikt w organizacji

Termin i miejsce szkolenia:

do uzgodnienia, godzina: 9:00 – 15:00
(możliwość przeprowadzenia szkolenia dla grupy w siedzibie zamawiającego)

Cel:

Celem szkolenia jest ukazanie znaczenia konfliktu w organizacji. Sposób rozwiązywania konfliktów rzutuje na relacje jakie występują wewnątrz organizacji (np. pomiędzy jej pracownikami), jak również pomiędzy organizacją a jej otoczeniem zewnętrznym ( np. konflikt w relacjach z klientami). Umiejętność rozwiązywania konfliktów pozwala na lepsze wyrażanie swoich potrzeb, poglądów, zwracania szczególnej uwagi na sposób komunikowania się ( znaczenie mowy werbalnej i niewerbalnej).
Całość szkolenia skomponowana jest tak, by Uczestnicy zdobywali wiedzę podczas praktycznych ćwiczeń, obowiązuje tu zasada 80/20 (Zajęcia praktyczne/Zajęcia teoretyczne).

Metody szkolenia:

• Case study
• Analiza konfliktu
• Panel dyskusyjny
• Ćwiczenia w zakresie komunikacji interpersonalnej w sytuacji konfliktu
• Testy diagnostyczne
• Zadania indywidualne
• Zadania realizowane w grupach,
• Symulacje,
• Wykład.

Tematyka szkolenia:

  1. Pojęcie konfliktu
  2. Rodzaje konfliktów w organizacji
  3. Konflikty w sytuacji wprowadzania zmian w organizacji
  4. Analiza konfliktów- przyczyny i skutki konfliktów w organizacji.
  5. Funkcje konfliktu w organizacji. Tradycyjne i współczesne podejście do konfliktu w organizacji
  6. Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu
  7. Konstruktywne kierowanie konfliktami w organizacji
  8. Metody rozwiązywania konfliktów.

Warunki organizacyjne:

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, serwis kawowy w przerwach, lunch, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia:

300 zł + VAT

Prowadzący:

Ewa Mazur-Wierzbicka doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Pracownik naukowo – dydaktyczny, współpracujący z praktykami z zakresu zarządzania, wykładowca studiów podyplomowych. Autorka i współautorka programów szkoleniowych, ponad 60 artykułów i prac naukowych.
Ciągle doskonali swoje umiejętności i poszerza wiedzę m. in. biorąc udział w szkoleniach i kursach z zakresu komunikacji interpersonalnej, coachingu, foresight’u, prowadzenia warsztatów (obecnie kończy półtoraroczne, podyplomowe studia pedagogiczne). Zajmuje się problematyką z zakresu: komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania zmianą, zarządzania konfliktem, zarządzania zespołami ludzkimi, proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem.

Formularz zgłoszenia

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą pozycją naszej oferty lub macie dodatkowe pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jesteśmy również do dyspozycji pod numerem telefonu 535 895 551.

Dane uczestnika (ów) szkolenia:

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia (wymagane)

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Telefon kontaktowy

e-mail (wymagane)

Dane dotyczące płatnika:

Pełna nazwa firmy

Adres firmy

Kod, miejscowość

NIP

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktur VAT. Upoważniamy Spektrum szkolenia * doradztwo * coaching do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
 Tak Nie

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij poniższe pole:

(wymagane) Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spektrum Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski z siedzibą w 75-256 Koszalin ul. Jantarowa 26 w celu wystawienia faktury oraz dla realizacji szkolenia. Dane te nie zostaną wykorzystane dla innych celów, ani też nie będą przekazywane osobom trzecim, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych /t.j Dz.U. z 2016 poz.992/. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 


Szukaj