Zmiana w organizacji

Termin i miejsce szkolenia:

do uzgodnienia, godzina: 9:00 – 15:00 (możliwość przeprowadzenia szkolenia dla grupy w siedzibie zamawiającego)

Cel:

Wiedza dotycząca zmian organizacyjnych, ich istoty, etapów wprowadzania zmian i czynników sprzyjających temu procesowi, sposobów pokonywania oporu wobec zmian oraz poznanie kluczowych czynników zarządzania zmianami. Charakterystyka modeli wprowadzania zmian organizacyjnych. Poruszone zostaną również aspekty z zakresu komunikacji wspierające proces zmian. Całość szkolenia skomponowana jest tak, by Uczestnicy zdobywali wiedzę podczas praktycznych ćwiczeń.

W ramach realizowanych zajęć wykorzystywane są następujące formy i metody nauczania:

• Zasada 80/20 (Zajęcia praktyczne/Zajęcia teoretyczne)
• Forma zabawowa – gry i zabawy symulacyjne
• Forma wykładu z prezentacją multimedialną
• Forma warsztatów w grupach i podzespołach
• Metoda „Studium przypadku” – scenki z życia zawodowego
• Metoda testów i ankiet kompetencji.

Tematyka szkolenia:

  1. Zmiana w organizacji – definicja zjawiska
  2. Przyczyny, uwarunkowania i konieczność zmian.
  3. Obszary zmian
  4. Rola komunikacji w procesie zmian- informowanie o zmianach
  5. Wdrażanie zmiany
  6. Opór, przeszkody, trudności – stały element zmiany
  7. Modele wprowadzania zmian
  8. Władza i wpływ w procesie skutecznego wprowadzania zmiany
  9. Zmiana jako element strategii organizacji
  10. Wdrożenie skutecznej strategii zmian

Warunki organizacyjne:

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, serwis kawowy w przerwach, lunch, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia:

300 zł + VAT

Prowadzący:

Ewa Mazur-Wierzbicka doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Pracownik naukowo – dydaktyczny, współpracujący z praktykami z zakresu zarządzania, wykładowca studiów podyplomowych. Autorka i współautorka programów szkoleniowych, ponad 60 artykułów i prac naukowych.
Ciągle doskonali swoje umiejętności i poszerza wiedzę m. in. biorąc udział w szkoleniach i kursach z zakresu komunikacji interpersonalnej, coachingu, foresight’u, prowadzenia warsztatów (obecnie kończy półtoraroczne, podyplomowe studia pedagogiczne). Zajmuje się problematyką z zakresu: komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania zmianą, zarządzania konfliktem, zarządzania zespołami ludzkimi, proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem.

Formularz zgłoszenia

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą pozycją naszej oferty lub macie dodatkowe pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jesteśmy również do dyspozycji pod numerem telefonu 535 895 551.

Dane uczestnika (ów) szkolenia:

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia (wymagane)

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Telefon kontaktowy

e-mail (wymagane)

Dane dotyczące płatnika:

Pełna nazwa firmy

Adres firmy

Kod, miejscowość

NIP

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktur VAT. Upoważniamy Spektrum szkolenia * doradztwo * coaching do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
 Tak Nie

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij poniższe pole:

(wymagane) Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spektrum Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski z siedzibą w 75-256 Koszalin ul. Jantarowa 26 w celu wystawienia faktury oraz dla realizacji szkolenia. Dane te nie zostaną wykorzystane dla innych celów, ani też nie będą przekazywane osobom trzecim, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych /t.j Dz.U. z 2016 poz.992/. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 


Szukaj