fbpx

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych – warsztaty

Spektrum – szkolenia i doradztwo oferuje również usługi przygotowujące Państwa firmę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych

Cel:

Warsztaty skierowane są do administratorów danych osobowych oraz administratorów bezpieczeństwa informacji, którzy odpowiadają za przestrzeganie zasad przetwarzania danych osobowych w organizacji j zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwana dalej jako UODO). Główny nacisk warsztatów jest skierowany na praktyczne realizowanie wymogów UODO w tym przede wszystkim na stworzenie wymaganej dokumentacji..

Termin i miejsce szkolenia:

termin do uzgodnienia , godzina: 9:00 – 15:00 Koszalin
(możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie zamawiającego)

Tematyka szkolenia:

 1. Obowiązki administratora danych osobowych.
 2. Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji :
  • zakres zadań i obowiązków ABI,
  • zakres uprawnień,
  • umocowanie w strukturze organizacji ABI.
 3. Inwentaryzacja zbiorów i zasobów.
 4. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 5. Procedura nadawania uprawnień oraz ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 6. Polityka bezpieczeństwa:
  • minimalne wymagania polityki oraz dobre praktyki,
  • podstawowe elementy dokumentu,
  • obszar przetwarzania danych osobowych oraz przetwarzanie danych poza obszarem,
  • wykaz zbiorów danych osobowych oraz opis ich struktury,
  • opis przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami – jak to rozumieć?,
  • opis środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia atrybutów danych.
 7. Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi:
  • podstawowe elementy dokumentu,
  • procedura nadawania uprawnień do przetwarzania danych oraz rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym,
  • stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz związane z nimi procedury,
  • procedura rozpoczęcia, zawieszania i zakończenia pracy w systemie,
  • procedura tworzenia kopi zapasowych oraz sposobu, miejsca i okresu ich przechowywania,
  • opis zabezpieczenia systemu informatycznego przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego,
  • procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów i nośników informacji służących do przetwarzania danych.
 8. Dyskusja i podsumowanie.

Warunki organizacyjne:

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, serwis kawowy w przerwach, lunch, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia:

320 zł + VAT

Prowadzący:

Przemysław Chojnowski
Coach, oraz trener z zakresu ochrony danych osobowych, posiadający certyfikat ABI oraz praktyk bazujący na doświadczeniu nabytym w trakcie realizacji dokumentacji wymaganej przez UODO. Przeprowadził ok 30 szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

Formularz zgłoszenia

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą pozycją naszej oferty lub macie dodatkowe pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jesteśmy również do dyspozycji pod numerem telefonu 535 895 551.

Dane uczestnika (ów) szkolenia:

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia (wymagane)

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Telefon kontaktowy

e-mail (wymagane)

Dane dotyczące płatnika:

Pełna nazwa firmy

Adres firmy

Kod, miejscowość

NIP

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktur VAT. Upoważniamy Spektrum szkolenia * doradztwo * coaching do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
TakNie

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij poniższe pole:

Szanowna Pani / Szanowny Panie
Spektrum Centrum szkoleń i Rozwoju Kadr przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji szkolenia.
Administratorem Danych jest: Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski ul Jantarowa 26 75-256 Koszalin
Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. realizacja umowy szkoleniowej oraz wszelkich działań związanych z realizacją tego celu. Dane osobowe mogą być przetwarzane do 6 lat po zakończeniu szkolenia. Okres ten może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.
W sprawach dotyczących Państwa danych można się kontaktować na adres e-mail - biuro@spektrum-szkolenia.pl

 


Szukaj