Dokumentacja przetwarzania danych osobowych – warsztaty

Spektrum – szkolenia i doradztwo oferuje również usługi przygotowujące Państwa firmę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych

Cel:

Warsztaty skierowane są do administratorów danych osobowych oraz administratorów bezpieczeństwa informacji, którzy odpowiadają za przestrzeganie zasad przetwarzania danych osobowych w organizacji j zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwana dalej jako UODO). Główny nacisk warsztatów jest skierowany na praktyczne realizowanie wymogów UODO w tym przede wszystkim na stworzenie wymaganej dokumentacji..

Termin i miejsce szkolenia:

termin do uzgodnienia , godzina: 9:00 – 15:00 Koszalin
(możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie zamawiającego)

Tematyka szkolenia:

 1. Obowiązki administratora danych osobowych.
 2. Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji :
  • zakres zadań i obowiązków ABI,
  • zakres uprawnień,
  • umocowanie w strukturze organizacji ABI.
 3. Inwentaryzacja zbiorów i zasobów.
 4. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 5. Procedura nadawania uprawnień oraz ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 6. Polityka bezpieczeństwa:
  • minimalne wymagania polityki oraz dobre praktyki,
  • podstawowe elementy dokumentu,
  • obszar przetwarzania danych osobowych oraz przetwarzanie danych poza obszarem,
  • wykaz zbiorów danych osobowych oraz opis ich struktury,
  • opis przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami – jak to rozumieć?,
  • opis środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia atrybutów danych.
 7. Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi:
  • podstawowe elementy dokumentu,
  • procedura nadawania uprawnień do przetwarzania danych oraz rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym,
  • stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz związane z nimi procedury,
  • procedura rozpoczęcia, zawieszania i zakończenia pracy w systemie,
  • procedura tworzenia kopi zapasowych oraz sposobu, miejsca i okresu ich przechowywania,
  • opis zabezpieczenia systemu informatycznego przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego,
  • procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów i nośników informacji służących do przetwarzania danych.
 8. Dyskusja i podsumowanie.

Warunki organizacyjne:

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, serwis kawowy w przerwach, lunch, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia:

320 zł + VAT

Prowadzący:

Przemysław Chojnowski
Coach, oraz trener z zakresu ochrony danych osobowych, posiadający certyfikat ABI oraz praktyk bazujący na doświadczeniu nabytym w trakcie realizacji dokumentacji wymaganej przez UODO. Przeprowadził ok 30 szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

Formularz zgłoszenia

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą pozycją naszej oferty lub macie dodatkowe pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jesteśmy również do dyspozycji pod numerem telefonu 535 895 551.

Dane uczestnika (ów) szkolenia:

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia (wymagane)

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Telefon kontaktowy

e-mail (wymagane)

Dane dotyczące płatnika:

Pełna nazwa firmy

Adres firmy

Kod, miejscowość

NIP

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktur VAT. Upoważniamy Spektrum szkolenia * doradztwo * coaching do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
 Tak Nie

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij poniższe pole:

(wymagane) Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spektrum Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski z siedzibą w 75-256 Koszalin ul. Jantarowa 26 w celu wystawienia faktury oraz dla realizacji szkolenia. Dane te nie zostaną wykorzystane dla innych celów, ani też nie będą przekazywane osobom trzecim, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych /t.j Dz.U. z 2016 poz.992/. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 


Szukaj