Coaching jako narzędzie wspierające pracę nauczyciela

Celem szkolenia/warsztatu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu obszaru zarządzania sobą oraz technik coachingowych. Efektem udziału w warsztacie będzie odkrycie w sobie potencjału i znalezienie odpowiedzi na pytanie – Jak osiągnąć cele łatwiej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej? Sprecyzowanie, czego naprawdę chcemy jest koniecznie do skierowania naszej uwagi i energii na rzeczy, które liczą się dla nas najbardziej i które najlepiej wyrażają naszą osobowość. Poza tym nauczyciele poznają narzędzia coacha i techniki skutecznej komunikacji, w tym aktywnego słuchania, zadawania otwierających pytań czy pracy z ciszą, narzędzi które śmiało można wykorzystać w pracy z uczniem.
Warsztat prowadzą certyfikowani coachowie ACC ICF – Elżbieta Chojnowska i Przemysław Chojnowski.

Tematyka szkolenia:

Czas trwania – 8 godzin

   1.  Proces coachingu a osiąganie celu
    • Co to jest coaching?
    • Kto to jest coach? – rola, zadania, etyka.
    • Obszary stosowania coachingu.
    • Różnice między coachingiem a terapią, mentoringiem, doradztwem czy trenerstwem.
   2.  Zarządzanie sobą poprzez cele
    • W jaki sposób formułować swoje cele aby je osiągnąć?
    • Moje wartości i talenty motorem do osiągania celów.
    • Wykorzystanie metody Smart w definiowaniu celu.
   3. Coachingowy styl pracy nauczyciela
    • Podstawowe umiejętności coachingowe.
    • Narzędzia warsztatowe w pracy nauczyciela-coacha:
     • Refleksja
     • Obserwacja
     • Aktywne słuchanie
     • Zadawanie pytań
     • Techniki udzielania informacji zwrotnych – konstruktywny feedback.
   4. Pokaz rozmowy coachingowej wg metody Grow.

 

Warsztat bazuje na aktywnych formach pracy z uczestnikiem (ćwiczenia indywidulne
i w grupach, moderacja, pokaz, dyskusja).

Formularz zgłoszenia

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą pozycją naszej oferty lub macie dodatkowe pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jesteśmy również do dyspozycji pod numerem telefonu 535 895 551.

Dane uczestnika (ów) szkolenia:

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia (wymagane)

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Telefon kontaktowy

e-mail (wymagane)

Dane dotyczące płatnika:

Pełna nazwa firmy

Adres firmy

Kod, miejscowość

NIP

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktur VAT. Upoważniamy Spektrum szkolenia * doradztwo * coaching do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
 Tak Nie

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij poniższe pole:

(wymagane) Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spektrum Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski z siedzibą w 75-256 Koszalin ul. Jantarowa 26 w celu wystawienia faktury oraz dla realizacji szkolenia. Dane te nie zostaną wykorzystane dla innych celów, ani też nie będą przekazywane osobom trzecim, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych /t.j Dz.U. z 2016 poz.992/. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Szukaj