fbpx

Coaching jako narzędzie wspierające pracę nauczyciela

Celem szkolenia/warsztatu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu obszaru zarządzania sobą oraz technik coachingowych. Efektem udziału w warsztacie będzie odkrycie w sobie potencjału i znalezienie odpowiedzi na pytanie – Jak osiągnąć cele łatwiej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej? Sprecyzowanie, czego naprawdę chcemy jest koniecznie do skierowania naszej uwagi i energii na rzeczy, które liczą się dla nas najbardziej i które najlepiej wyrażają naszą osobowość. Poza tym nauczyciele poznają narzędzia coacha i techniki skutecznej komunikacji, w tym aktywnego słuchania, zadawania otwierających pytań czy pracy z ciszą, narzędzi które śmiało można wykorzystać w pracy z uczniem.
Warsztat prowadzą certyfikowani coachowie ACC ICF – Elżbieta Chojnowska i Przemysław Chojnowski.

Tematyka szkolenia:

Czas trwania – 8 godzin

   1.  Proces coachingu a osiąganie celu
    • Co to jest coaching?
    • Kto to jest coach? – rola, zadania, etyka.
    • Obszary stosowania coachingu.
    • Różnice między coachingiem a terapią, mentoringiem, doradztwem czy trenerstwem.
   2.  Zarządzanie sobą poprzez cele
    • W jaki sposób formułować swoje cele aby je osiągnąć?
    • Moje wartości i talenty motorem do osiągania celów.
    • Wykorzystanie metody Smart w definiowaniu celu.
   3. Coachingowy styl pracy nauczyciela
    • Podstawowe umiejętności coachingowe.
    • Narzędzia warsztatowe w pracy nauczyciela-coacha:
     • Refleksja
     • Obserwacja
     • Aktywne słuchanie
     • Zadawanie pytań
     • Techniki udzielania informacji zwrotnych – konstruktywny feedback.
   4. Pokaz rozmowy coachingowej wg metody Grow.

 

Warsztat bazuje na aktywnych formach pracy z uczestnikiem (ćwiczenia indywidulne
i w grupach, moderacja, pokaz, dyskusja).

Formularz zgłoszenia

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą pozycją naszej oferty lub macie dodatkowe pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jesteśmy również do dyspozycji pod numerem telefonu 535 895 551.

Dane uczestnika (ów) szkolenia:

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia (wymagane)

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Telefon kontaktowy

e-mail (wymagane)

Dane dotyczące płatnika:

Pełna nazwa firmy

Adres firmy

Kod, miejscowość

NIP

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktur VAT. Upoważniamy Spektrum szkolenia * doradztwo * coaching do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
TakNie

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij poniższe pole:

Szanowna Pani / Szanowny Panie
Spektrum Centrum szkoleń i Rozwoju Kadr przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji szkolenia.
Administratorem Danych jest: Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski ul Jantarowa 26 75-256 Koszalin
Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. realizacja umowy szkoleniowej oraz wszelkich działań związanych z realizacją tego celu. Dane osobowe mogą być przetwarzane do 6 lat po zakończeniu szkolenia. Okres ten może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.
W sprawach dotyczących Państwa danych można się kontaktować na adres e-mail - biuro@spektrum-szkolenia.pl

Szukaj