Organizacja pracy własnej menedżera, czyli jak zarządzać czasem

Zorganizowany kierownik to dobry kierownik. Co jednak oznacza termin „zorganizowany”? Jak kierownik zarządza swoim czasem, a jak powinien?
Wyniki badań nad organizacją pracy współczesnych kierowników (menedżerów) nie pozostawiają wątpliwości, że większość czasu pracy jest poświęcona działaniom zainicjowanym przez przełożonego wyższego szczebla.
Typowy kierownik pracuje wprawdzie bardzo intensywnie, ale nieregularnie, zajmując się dużą liczbą szybkich zadań i podejmując spontaniczne decyzje. Jednakże w rzeczywistości menedżer musi funkcjonować w sieci współzależności, musi dbać o poprawne stosunki nie tylko z przełożonymi ale również z podwładnymi oraz z osobami spoza organizacji.
W pracy spędzamy blisko jedną trzecią swojego życia. Etatowe osiem godzin to niemało. Dlatego, niejednokrotnie mamy wrażenie, że czas pędzi, a zaległości wciąż przybywa. W takiej sytuacji warto więc przyjrzeć się organizacji swojej pracy i być może zmodyfikować pewne przyzwyczajenia.
Właściwe zarządzanie sobą w czasie jest niezwykle istotne, gdyż w pełni pozwala wykorzystać czas przeznaczony na karierę zawodową oraz życie prywatne niezależnie od pełnionej funkcji w organizacji. Dobra organizacja czasu pracy ma umożliwić efektywne wykorzystanie czasu w godzinach służbowych.
Więc, jeśli jesteś gotów na zmiany i nauczyć się zarządzać swoim czasem, to weź udział w naszym szkoleniu, na którym zapoznamy Cię ze sprawdzonymi i efektywnymi technikami zarządzania czasem.

Formularz zgłoszenia

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą pozycją naszej oferty lub macie dodatkowe pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jesteśmy również do dyspozycji pod numerem telefonu 535 895 551.

Dane uczestnika (ów) szkolenia:

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia (wymagane)

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Telefon kontaktowy

e-mail (wymagane)

Dane dotyczące płatnika:

Pełna nazwa firmy

Adres firmy

Kod, miejscowość

NIP

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktur VAT. Upoważniamy Spektrum szkolenia * doradztwo * coaching do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
 Tak Nie

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij poniższe pole:

(wymagane) Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spektrum Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski z siedzibą w 75-256 Koszalin ul. Jantarowa 26 w celu wystawienia faktury oraz dla realizacji szkolenia. Dane te nie zostaną wykorzystane dla innych celów, ani też nie będą przekazywane osobom trzecim, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych /t.j Dz.U. z 2016 poz.992/. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Szukaj