Adaptacja nowego pracownika


 

Cel

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności organizowania procesu adaptacji zawodowej nowych pracowników w podjęciu przez nich zadań objętych zakresem praw i obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska służbowego. Mając na uwadze dobro firmy i rozwój pracowników uczestniczących w procesie pracy, zajęcia będą skupiały się na doborze efektywnych metod prowadzących do budowania pozytywnych relacji w organizacji poprzez wdrożenie właściwego modelu komunikacyjnego wspomagającego adaptację do pracy zawodowej nowych pracowników.

Korzyści:

Pogłębienie wiedzy w zakresie metod efektywnego organizowania procesu adaptacyjnego.
Uświadomienie sobie ważności posiadania prawidłowo wdrożonych w proces pracy nowych pracowników.
Zrozumienie korzyści z dawania właściwej informacji zwrotnej (feedback) z uwzględnieniem faz rozwoju pracownika.
Poznanie narzędzi wykorzystywanych w procesie adaptacji pracowników.
Umiejętność wykorzystania coachingu ukierunkowanego na rozwój potencjału pracowników.

Zakładane rezultaty całego szkolenia:

Uczestnicy szkolenia rozwiną umiejętność związaną z organizacją i przeprowadzaniem procesu wprowadzenia pracownika do firmy/działu a także nauczą się wykorzystywać metody i narzędzia związane z właściwym przeprowadzaniem procesu adaptacji nowego pracownika.

Metody i formy realizacji zajęć:

Metody aktywizujące uczestników – mini wykład, analiza przypadków, dyskusja moderowana, ćwiczenia praktyczne, (każde zagadnienie zawiera zestaw ćwiczeń
i kwestionariuszy do pracy samodzielnej lub grupowej)

Tematyka szkolenia:

 1. Istota procesu adaptacji – wprowadzenie do tematyki szkolenia
 2.  Model komunikacyjnego wspomagania adaptacji do pracy (4 fazy):
  • przekazanie ogólnych informacji na temat firmy,
  •  szczegółowe zapoznanie zasadami funkcjonowania firmy,
  • określenie zadań, odpowiedzialności i oczekiwań związanych z pracą na stanowisku,
  •  zapoznanie z współpracownikami.
 3. Metody i narzędzia wprowadzania nowego pracownika do organizacji – procedury wdrożenia
 4. Indywidualne i grupowe szkolenia adaptacyjne – wyspecjalizowany opiekun/coach
 5. Odpowiedzialność osób biorących udział w procesie adaptacji za wdrożenie i rozwój nowych pracowników
 6. Feedback – podsumowanie procesu adaptacji
 7. Coaching kariery jako narzędzie wspierające proces adaptacyjny

Warunki organizacyjne:

Czas trwania szkolenia: 6 godzin
Materiały szkoleniowe: arkusze ćwiczeń, kwestionariusze
Zaświadczenie imienne dla każdego uczestnika o ukończeniu szkolenia/warsztatu

Cena szkolenia:

250 zł + VAT

Prowadzący:

: mgr Elżbieta Chojnowska – dyplomowany i certyfikowany coach i trener rozwoju umiejętności osobistych, doradca zawodowy

Formularz zgłoszenia

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą pozycją naszej oferty lub macie dodatkowe pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jesteśmy również do dyspozycji pod numerem telefonu 535 895 551.

Dane uczestnika (ów) szkolenia:

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia (wymagane)

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Telefon kontaktowy

e-mail (wymagane)

Dane dotyczące płatnika:

Pełna nazwa firmy

Adres firmy

Kod, miejscowość

NIP

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktur VAT. Upoważniamy Spektrum szkolenia * doradztwo * coaching do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
 Tak Nie

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij poniższe pole:

(wymagane) Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spektrum Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski z siedzibą w 75-256 Koszalin ul. Jantarowa 26 w celu wystawienia faktury oraz dla realizacji szkolenia. Dane te nie zostaną wykorzystane dla innych celów, ani też nie będą przekazywane osobom trzecim, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych /t.j Dz.U. z 2016 poz.992/. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

 

Szukaj