fbpx

Zarządzanie sobą

Cel

Celem szkolenia/warsztatu jest uświadomienie sobie potrzeby własnego rozwoju a także znalezienia motywów do podjęcia działań poprzez zaangażowanie się w osiąganie celów życiowych jak i zawodowych. Szkolenie ma na celu zmianę schematów poznawczych uczestników na bardziej pozytywne, konstruktywne, sprzyjające wytrwałości i podejmowaniu się dodatkowych wyzwań oraz inicjatyw.

Korzyści:

Uczestnicy dowiedzą się, jak rozsądnie zarządzać własną energią, aby nie dopuścić do jej wyczerpania, skąd czerpać niezbędne siły i jak zwiększać swój potencjał. W ramach szkolenia przewiduje się pracę na wartościach, przekonaniach i postawach uczestników.

Zakładane rezultaty całego szkolenia:

Efektem udziału w warsztacie będzie odkrycie w sobie potencjału
i znalezienie odpowiedzi na pytanie – Jak osiągnąć cele łatwiej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej? Jak zarządzać sobą w czasie? Jak osiągnąć równowagę między życiem zawodowym a prywatnym? Sprecyzowanie, czego naprawdę chcemy jest koniecznie do skierowania naszej uwagi i energii na rzeczy, które liczą się dla nas najbardziej i które najlepiej wyrażają naszą osobowość w aspekcie realizacji celów osobistych i zawodowych.

Metody i formy realizacji zajęć:

Metody aktywizujące uczestników – mini wykład, dyskusja moderowana, ćwiczenia praktyczne, (każde zagadnienie zawiera zestaw ćwiczeń i kwestionariuszy do pracy samodzielnej)


Tematyka szkolenia

  1. Zarządzanie sobą wg S. Covey’a
  2. Automotywacja i zaangażowanie – czyli jak zmotywować siebie do działania?
  3. Jaki jestem, a jaki chciałbym być? Osobista analiza SWOT – moje mocne i słabe strony
  4. Style społeczne w komunikowaniu się
  5. Efektywne zarządzanie sobą w czasie, czyli co jest najważniejsze dla mnie?
  6. Marzenia motorem do realizacji celów – „moja mapa celów”
  7. Work life balance – jak uzyskać równowagę życiową?

Warunki organizacyjne:

Czas trwania szkolenia: 5 godzin
Materiały szkoleniowe: arkusze ćwiczeń, kwestionariusze
Zaświadczenie imienne dla każdego uczestnika o ukończeniu szkolenia/warsztatu

Prowadzący:

Warsztat poprowadzą dyplomowani i certyfikowani coachowie ACC ICF , trenerzy rozwoju umiejętności osobistych.

Formularz zgłoszenia

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą pozycją naszej oferty lub macie dodatkowe pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jesteśmy również do dyspozycji pod numerem telefonu 535 895 551.

Dane uczestnika (ów) szkolenia:

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia (wymagane)

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Telefon kontaktowy

e-mail (wymagane)

Dane dotyczące płatnika:

Pełna nazwa firmy

Adres firmy

Kod, miejscowość

NIP

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktur VAT. Upoważniamy Spektrum szkolenia * doradztwo * coaching do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
TakNie

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij poniższe pole:

Szanowna Pani / Szanowny Panie
Spektrum Centrum szkoleń i Rozwoju Kadr przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji szkolenia.
Administratorem Danych jest: Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski ul Jantarowa 26 75-256 Koszalin
Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. realizacja umowy szkoleniowej oraz wszelkich działań związanych z realizacją tego celu. Dane osobowe mogą być przetwarzane do 6 lat po zakończeniu szkolenia. Okres ten może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.
W sprawach dotyczących Państwa danych można się kontaktować na adres e-mail - biuro@spektrum-szkolenia.pl

 

 

Szukaj