Zarządzanie sobą

Cel

Celem szkolenia/warsztatu jest uświadomienie sobie potrzeby własnego rozwoju a także znalezienia motywów do podjęcia działań poprzez zaangażowanie się w osiąganie celów życiowych jak i zawodowych. Szkolenie ma na celu zmianę schematów poznawczych uczestników na bardziej pozytywne, konstruktywne, sprzyjające wytrwałości i podejmowaniu się dodatkowych wyzwań oraz inicjatyw.

Korzyści:

Uczestnicy dowiedzą się, jak rozsądnie zarządzać własną energią, aby nie dopuścić do jej wyczerpania, skąd czerpać niezbędne siły i jak zwiększać swój potencjał. W ramach szkolenia przewiduje się pracę na wartościach, przekonaniach i postawach uczestników.

Zakładane rezultaty całego szkolenia:

Efektem udziału w warsztacie będzie odkrycie w sobie potencjału
i znalezienie odpowiedzi na pytanie – Jak osiągnąć cele łatwiej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej? Jak zarządzać sobą w czasie? Jak osiągnąć równowagę między życiem zawodowym a prywatnym? Sprecyzowanie, czego naprawdę chcemy jest koniecznie do skierowania naszej uwagi i energii na rzeczy, które liczą się dla nas najbardziej i które najlepiej wyrażają naszą osobowość w aspekcie realizacji celów osobistych i zawodowych.

Metody i formy realizacji zajęć:

Metody aktywizujące uczestników – mini wykład, dyskusja moderowana, ćwiczenia praktyczne, (każde zagadnienie zawiera zestaw ćwiczeń i kwestionariuszy do pracy samodzielnej)


Tematyka szkolenia

  1. Zarządzanie sobą wg S. Covey’a
  2. Automotywacja i zaangażowanie – czyli jak zmotywować siebie do działania?
  3. Jaki jestem, a jaki chciałbym być? Osobista analiza SWOT – moje mocne i słabe strony
  4. Style społeczne w komunikowaniu się
  5. Efektywne zarządzanie sobą w czasie, czyli co jest najważniejsze dla mnie?
  6. Marzenia motorem do realizacji celów – „moja mapa celów”
  7. Work life balance – jak uzyskać równowagę życiową?

Warunki organizacyjne:

Czas trwania szkolenia: 5 godzin
Materiały szkoleniowe: arkusze ćwiczeń, kwestionariusze
Zaświadczenie imienne dla każdego uczestnika o ukończeniu szkolenia/warsztatu

Prowadzący:

Warsztat poprowadzą dyplomowani i certyfikowani coachowie ACC ICF , trenerzy rozwoju umiejętności osobistych.

Formularz zgłoszenia

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą pozycją naszej oferty lub macie dodatkowe pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jesteśmy również do dyspozycji pod numerem telefonu 535 895 551.

Dane uczestnika (ów) szkolenia:

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia (wymagane)

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Telefon kontaktowy

e-mail (wymagane)

Dane dotyczące płatnika:

Pełna nazwa firmy

Adres firmy

Kod, miejscowość

NIP

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktur VAT. Upoważniamy Spektrum szkolenia * doradztwo * coaching do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
 Tak Nie

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij poniższe pole:

(wymagane) Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spektrum Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski z siedzibą w 75-256 Koszalin ul. Jantarowa 26 w celu wystawienia faktury oraz dla realizacji szkolenia. Dane te nie zostaną wykorzystane dla innych celów, ani też nie będą przekazywane osobom trzecim, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych /t.j Dz.U. z 2016 poz.992/. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

 

Szukaj