Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego

Spektrum – szkolenia* doradztwo*coaching  oferuje również usługi przygotowujące Państwa firmę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych

a także proponuje Outsourcing funkcji ABI

Termin i miejsce szkolenia:

06.02.2015 siedziba Spektrum szkolenia*doradztwo*coaching ul Jantarowa 26 Koszalin

Cel:

Szkolenie, do którego Państwa zachęcamy ma przybliżyć uczestnikom specyfikę przetwarzania danych osobowych w administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwana dalej jako UODO) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 01 stycznia 2015 r.

Uczestnicy podczas szkolenia dowiedzą się przede wszystkim w jaki sposób wypełniać wymagania UODO. Trener w sposób przystępny omówi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych pracowników i interesantów administracji publicznej i samorządowej.

Zakres tematyczny szkolenia jest skierowany jest przede wszystkim dla kadry zarządzającej i pracowników urzędów administracji publicznej oraz jednostek samorządu, a także dla administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji oraz osób przetwarzających dane osobowe

Tematyka szkolenia:

 1. Przepisy prawa regulujące ochronę danych osobowych.
 2. Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych.
 3. Organizacja ochrony danych osobowych – osoby funkcyjne.
 4. Administrator Danych Osobowych w strukturze ochrony danych osobowych oraz urzędzie administracji publicznej lub jednostce samorządu terytorialnego
 5. Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji w administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego – zmiany po 01.01.2015
  • Obowiązek czy dowolność powołania ABI
  • Nowe obowiązki ABI po nowelizacji ustawy
  • Rejestracja ABI i konsekwencje tego działania
  • Outsourcing funkcji ABI.
 6. Zakres stosowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego.
 7. Rodzaje danych osobowych przetwarzanych w administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego. ( przykłady).
 8. Zasady przetwarzania danych osobowych w systemie tradycyjnym i elektronicznym:
 9. Zasady legalności pozyskiwania danych osobowych
 10. Zabezpieczenie danych osobowych będących w posiadaniu ADO.
 11. Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania jako dokumenty normujące zasady i metody przetwarzania zbiorów danych osobowych – omówienie dokumentów.
 12. Prowadzenie dokumentacji:
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  • upoważnienie do dostępu do danych osobowych,
  • rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 13. Organ ochrony danych osobowych – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 14. Rejestracja zbiorów danych osobowych – czy trzeba rejestrować zbiory po nowelizacji ustawy?
 15. Jakie są prawa, a jakie obowiązki w trakcie kontroli
 16. Dyskusja i podsumowanie.

Warunki organizacyjne:

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, serwis kawowy w przerwach, szkolenie w małej grupie szkoleniowej (do 6 osób)

Cena szkolenia:

250 zł.  +23 % VAT

Prowadzący:

Przemysław Chojnowski
Trener z zakresu ochrony danych osobowych oraz praktyk bazujący na doświadczeniu nabytym w trakcie realizacji wielu szkoleń oraz zadań związanych z przygotowaniem praktycznym firm w zakresie realizacji ochrony danych osobowych.

Zapisy:

biuro@spektrum-szkolenie.pl
tel. 535 895 551

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

lub

Formularz zgłoszenia

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą pozycją naszej oferty lub macie dodatkowe pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jesteśmy również do dyspozycji pod numerem telefonu 535 895 551.

Dane uczestnika (ów) szkolenia:

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia (wymagane)

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Telefon kontaktowy

e-mail (wymagane)

Dane dotyczące płatnika:

Pełna nazwa firmy

Adres firmy

Kod, miejscowość

NIP

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktur VAT. Upoważniamy Spektrum szkolenia * doradztwo * coaching do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
 Tak Nie

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij poniższe pole:

(wymagane) Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spektrum Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski z siedzibą w 75-256 Koszalin ul. Jantarowa 26 w celu wystawienia faktury oraz dla realizacji szkolenia. Dane te nie zostaną wykorzystane dla innych celów, ani też nie będą przekazywane osobom trzecim, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych /t.j Dz.U. z 2016 poz.992/. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.


Szukaj