fbpx

Warsztaty – Zarządzanie sobą w czasie, czyli jak mieć dobrze zrównoważone życie

Termin i miejsce szkolenia:

termin – 23.06.2015

Celem warsztatów jest pokazanie technik i sposobów umożliwiających wprowadzenie równowagi do swojego życia, czyniąc je jednocześnie łatwiejszym.
Będziesz uczestniku miał możliwość poznania swoich mocnych stron, wartości, które kierują Twoim życiem a także dowiesz się jak reagować na zmiany w Twoim otoczeniu oraz jakie są Twoje cele rozwoju osobistego i zawodowego.

Poza tym podczas szkolenia odkryjesz, jak:
• osiągnąć więcej we wszystkich sferach życia
• zrównoważyć zadania w pracy, domu i pozostałych obszarach życia
• czerpać więcej radości z tego, czym się zajmujesz
• znaleźć więcej czasu dla siebie i swoich relacji z innymi.
A wszystko to doświadczysz bez stresu, przy minimalnym wysiłku ale w atmosferze dobrej zabawy
i humoru.
Idealna równowaga jest zawsze bliżej niż ci się wydaje. Jednak większość ludzi szuka jej nie tam, gdzie trzeba. To szkolenie umożliwi ci odnaleźć równowagę, poprzez nabycie umiejętności zarządzania sobą.

Tematyka warsztatów:

  • Autodiagnoza zarządzania czasem – diagnoza indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu
  • Wyznaczenie celów  i planowanie- jak skonstruować cel by zwiększyć szanse na jego realizację (m.in. SMART, krzywa Gaussa, zasada 60/20/20, cele krótko- i długoterminowe)
  • Zarządzanie priorytetami – diagram Eisenhowera – ustalanie priorytetów, podział zadań na pilne, niepilne, ważne i nieważne
  • Zarządzanie priorytetami – zasada Pareto w skutecznym zarządzaniu czasem
  • Zarządzanie priorytetami – zasada ABC
  • Złodzieje czasu – pochłaniacze czasu, przerywacze pracy
  • Przyczyny i metody walki z odkładaniem zadań na później
  • Delegowanie zadań
  • Narzędzia pomocne w zarządzaniu sobą w czasie

Metoda szkoleniowa:

Podczas warsztatów dbamy o to, aby były one jak najbardziej dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie warsztatów Trener uwzględnia indywidualne sytuacje uczestników z  życia i środowiska pracy, odnosi się do konkretnych przykładów uczestników a także  przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

Koszt – 250 zł.

Prowadzący: Elżbieta Nell Chojnowska Trener i coach – akredytowany coach ACC ICF – realizujący proces coachingowy według standardów ICF.

Formularz zgłoszenia

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą pozycją naszej oferty lub macie dodatkowe pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jesteśmy również do dyspozycji pod numerem telefonu 535 895 551.

Dane uczestnika (ów) szkolenia:

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia (wymagane)

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Telefon kontaktowy

e-mail (wymagane)

Dane dotyczące płatnika:

Pełna nazwa firmy

Adres firmy

Kod, miejscowość

NIP

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktur VAT. Upoważniamy Spektrum szkolenia * doradztwo * coaching do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
TakNie

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij poniższe pole:

Szanowna Pani / Szanowny Panie
Spektrum Centrum szkoleń i Rozwoju Kadr przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji szkolenia.
Administratorem Danych jest: Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski ul Jantarowa 26 75-256 Koszalin
Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. realizacja umowy szkoleniowej oraz wszelkich działań związanych z realizacją tego celu. Dane osobowe mogą być przetwarzane do 6 lat po zakończeniu szkolenia. Okres ten może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.
W sprawach dotyczących Państwa danych można się kontaktować na adres e-mail - biuro@spektrum-szkolenia.pl

Szukaj