Warsztaty – Zarządzanie sobą w czasie, czyli jak mieć dobrze zrównoważone życie

Termin i miejsce szkolenia:

termin – 23.06.2015

Celem warsztatów jest pokazanie technik i sposobów umożliwiających wprowadzenie równowagi do swojego życia, czyniąc je jednocześnie łatwiejszym.
Będziesz uczestniku miał możliwość poznania swoich mocnych stron, wartości, które kierują Twoim życiem a także dowiesz się jak reagować na zmiany w Twoim otoczeniu oraz jakie są Twoje cele rozwoju osobistego i zawodowego.

Poza tym podczas szkolenia odkryjesz, jak:
• osiągnąć więcej we wszystkich sferach życia
• zrównoważyć zadania w pracy, domu i pozostałych obszarach życia
• czerpać więcej radości z tego, czym się zajmujesz
• znaleźć więcej czasu dla siebie i swoich relacji z innymi.
A wszystko to doświadczysz bez stresu, przy minimalnym wysiłku ale w atmosferze dobrej zabawy
i humoru.
Idealna równowaga jest zawsze bliżej niż ci się wydaje. Jednak większość ludzi szuka jej nie tam, gdzie trzeba. To szkolenie umożliwi ci odnaleźć równowagę, poprzez nabycie umiejętności zarządzania sobą.

Tematyka warsztatów:

  • Autodiagnoza zarządzania czasem – diagnoza indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu
  • Wyznaczenie celów  i planowanie- jak skonstruować cel by zwiększyć szanse na jego realizację (m.in. SMART, krzywa Gaussa, zasada 60/20/20, cele krótko- i długoterminowe)
  • Zarządzanie priorytetami – diagram Eisenhowera – ustalanie priorytetów, podział zadań na pilne, niepilne, ważne i nieważne
  • Zarządzanie priorytetami – zasada Pareto w skutecznym zarządzaniu czasem
  • Zarządzanie priorytetami – zasada ABC
  • Złodzieje czasu – pochłaniacze czasu, przerywacze pracy
  • Przyczyny i metody walki z odkładaniem zadań na później
  • Delegowanie zadań
  • Narzędzia pomocne w zarządzaniu sobą w czasie

Metoda szkoleniowa:

Podczas warsztatów dbamy o to, aby były one jak najbardziej dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie warsztatów Trener uwzględnia indywidualne sytuacje uczestników z  życia i środowiska pracy, odnosi się do konkretnych przykładów uczestników a także  przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

Koszt – 250 zł.

Prowadzący: Elżbieta Nell Chojnowska Trener i coach – akredytowany coach ACC ICF – realizujący proces coachingowy według standardów ICF.

Formularz zgłoszenia

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą pozycją naszej oferty lub macie dodatkowe pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jesteśmy również do dyspozycji pod numerem telefonu 535 895 551.

Dane uczestnika (ów) szkolenia:

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia (wymagane)

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Telefon kontaktowy

e-mail (wymagane)

Dane dotyczące płatnika:

Pełna nazwa firmy

Adres firmy

Kod, miejscowość

NIP

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktur VAT. Upoważniamy Spektrum szkolenia * doradztwo * coaching do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
 Tak Nie

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij poniższe pole:

(wymagane) Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spektrum Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski z siedzibą w 75-256 Koszalin ul. Jantarowa 26 w celu wystawienia faktury oraz dla realizacji szkolenia. Dane te nie zostaną wykorzystane dla innych celów, ani też nie będą przekazywane osobom trzecim, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych /t.j Dz.U. z 2016 poz.992/. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Szukaj