fbpx

Coaching jako narzędzie wspierające pracę menedżera

Więcej o ofercie coachingu na www.coaching.spektrum-szkolenia.pl (link do strony – kliknij w logo poniżej)

Termin i miejsce szkolenia:

03.06.2015 siedziba Spektrum szkolenia*doradztwo*coaching ul Jantarowa 26 Koszalin

Cel:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu coachingu oraz doskonalenie kompetencji uczestników w obszarze wspierania pracowników tak, aby potrafili poprawić efektywność i rozwinęli drzemiący w nich potencjał. Poza tym uczestnik szkolenia pozna jak przebiega proces coachingowy, nauczy się formułować efektywne i precyzyjne pytania oraz praktycznie doświadczy siebie w roli coacha i klienta.
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do menadżerów, kierowników, liderów oraz do wszystkich, którzy chcą wykorzystać narzędzia coachingowe w pracy.
Spektrum – szkolenia*doradztwo*coaching – oferuje również coaching indywidualny prowadzony przez akredytowanych coachów ICF

Tematyka szkolenia:

 1. Czym jest, a czym nie jest coaching?
  • Definicje, rodzaje coachingu.
  • Kto to jest coach? – rola, zadania, etyka.
  • Kiedy stosować coaching.
  • Korzyści z coachingu dla pracowników i organizacji.
  • Różnice między coachingiem a terapią, mentoringiem, doradztwem czy trenerstwem.
 2. Proces coachingowy – etapy.
 3. Budowanie relacji coachingowej:
  • Obserwacja, dostrajanie, zaufanie.
  • Aktywne słuchanie.
  • Efektywne formułowanie i precyzyjne stawianie pytań.
  • Udzielanie informacji zwrotnej.
 4. Kontrakt w coachingu:
  • Role: sponsor, klient, coach.
  • Cele firmy, cele biznesowe, cele klienta.
 5. Wykorzystanie technik coachingowych w pracy menadżera.
 6. Trening prowadzenia rozmowy coachingowej według metody GROW.

Warunki organizacyjne:

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, serwis kawowy w przerwach,  imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia:

300 zł

Prowadzący:

Elżbieta Nell Chojnowska Trener i coach – akredytowany coach ACC ICF – realizujący proces coachingowy według standardów ICF.
Więcej o ofercie coachingu na www.coaching.spektrum-szkolenia.pl

Formularz zgłoszenia

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą pozycją naszej oferty lub macie dodatkowe pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jesteśmy również do dyspozycji pod numerem telefonu 697 709 556.

Dane uczestnika Kursu:

Wybierz kurs

Imię i nazwisko rodzica dziecka

Imię dziecka

Rok urodzenia dziecka

Telefon kontaktowy

e-mail

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij poniższe pole:

(wymagane) Spektrum Centrum szkoleń i Rozwoju Kadr przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji szkolenia.
Administratorem Danych jest: Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski ul Jantarowa 26 75-256 Koszalin
Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. realizacja umowy szkoleniowej oraz wszelkich działań związanych z realizacją tego celu. Dane osobowe mogą być przetwarzane do 6 lat po zakończeniu szkolenia. Okres ten może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.
W sprawach dotyczących Państwa danych można się kontaktować na adres e-mail - biuro@spektrum-szkolenia.pl.

 


Szukaj