Skuteczna komunikacja interpersonalna

Termin i miejsce szkolenia:

05.06.2015 siedziba Spektrum szkolenia*doradztwo*coaching ul Jantarowa 26 Koszalin

Cel:

Szkolenie ma na celu wykształcenie umiejętności stosowania skutecznych metod komunikacji werbalnej i niewerbalnej, przeanalizowanie własnego typu osobowości oraz stylu komunikacji. Zwróci również uwagę na podstawowe bariery występujące w komunikacji międzyludzkiej oraz pokaże techniki ich przezwyciężania.

Szkolenie stanowi doskonały sposób na doskonalenie własnych umiejętności w zakresie sprawnego odbioru i nadawaniu komunikatów, spójności treści i formy, zgodności tego, co chcemy powiedzieć z tym, co rzeczywiście mówimy i z tym co wyrażamy mową niewerbalną.
Całość szkolenia skomponowana jest tak, by Uczestnicy zdobywali wiedzę podczas praktycznych ćwiczeń, w trakcie symulacji i zabaw grupowych, poprzez testy i scenki

Tematyka szkolenia:

 1. Istota, rodzaje komunikacji
 2. Mocne i słabe strony własnego stylu komunikowania się
 3. Typ osobowości a styl komunikowania się
 4. Model czterech typów psychologicznych
 5. Komunikacja niewerbalna
 6. Komunikacja werbalna
 7. Podstawowe elementy efektywnej komunikacji
 8. Etapy skutecznej rozmowy
 9. Analiza stylu komunikacji
 10. Bariery utrudniające skuteczną komunikację
 11. Systemy reprezentacji i umiejętność dopasowania się
 12. Aktywne słuchanie- znaczenie, techniki.

Warunki organizacyjne:

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, serwis kawowy w przerwach, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia:

275 zł

Prowadzący:

Elżbieta Nell Chojnowska Trener i coach – Członek ICF Global – realizujący proces coachingowy według standardów ICF.

Formularz zgłoszenia

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą pozycją naszej oferty lub macie dodatkowe pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jesteśmy również do dyspozycji pod numerem telefonu 535 895 551.

Dane uczestnika (ów) szkolenia:

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia (wymagane)

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Telefon kontaktowy

e-mail (wymagane)

Dane dotyczące płatnika:

Pełna nazwa firmy

Adres firmy

Kod, miejscowość

NIP

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktur VAT. Upoważniamy Spektrum szkolenia * doradztwo * coaching do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
 Tak Nie

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij poniższe pole:

(wymagane) Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spektrum Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski z siedzibą w 75-256 Koszalin ul. Jantarowa 26 w celu wystawienia faktury oraz dla realizacji szkolenia. Dane te nie zostaną wykorzystane dla innych celów, ani też nie będą przekazywane osobom trzecim, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych /t.j Dz.U. z 2016 poz.992/. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 


do uzgodnienia

Szukaj