2- dniowe WARSZTATY nt. Szacowanie ryzyka (analiza i ocena ryzyka) w bezpieczeństwie danych osobowych oraz ocena skutków, jako wymóg rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679

 

laptop

 

Szkolenie

2- dniowe WARSZTATY nt. Szacowanie ryzyka  (analiza i ocena ryzyka) w bezpieczeństwie danych osobowych oraz ocena skutków, jako wymóg  rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679.

Termin i miejsce szkolenia:

10-11 maja 2018 (czwartek- piątek: godz. 09.00- 15.00) Koszalin ul Mieszka I 30

Cel:

Szkolenie, do którego Państwa zachęcamy ma na celu przygotowanie Państwa organizacje do realizacji jednego z trudniejszych elementów przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z 14.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), gdzie jednym z kluczowych elementów jest podejście oparte na ryzyku. Nowe przepisy prawne zaczną obowiązywać od 25.05.2018 roku.

W trakcie 2-dniowych warsztatów omówione będą przepisy w zakresie wymogu szacowania ryzyka dla danych osobowych oraz przeprowadzone ćwiczenia praktyczne  w zakresie dokonywania szczegółowej analizy i oceny ryzyka

Spektrum – szkolenia* doradztwo*coaching  oferuje również usługi przygotowujące Państwa firmę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych.

a także proponuje Outsourcing funkcji ABI.

Tematyka szkolenia:

Tematyka szkolenia:

 1. WYKŁAD
 • organizacja procesu oceny skutków dla ochrony danych DPIA;
 • zarządzanie ryzykiem oraz szacowanie ryzyka w ochronie danych osobowychPODSTAWY PRAWNE (Motywy do preambuły RODO w zakresie zarządzania ryzykiem; Postanowienia (artykuły) RODO w zakresie zarządzania ryzykiem);
 • Normy ISO w zarządzaniu ryzykiem według RODO;
 • zapoznanie z podstawowymi pojęciami i kryteriami procesu szacowania ryzyka;
 • szacowanie ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem w świetle RODO (zagrożenia dla przetwarzanych osobowych; istota zarządzania ryzykiem w ochronie danych osobowych; stosowanie zabezpieczeń; ogólny podział metodyk analizy ryzyka);
 1. ĆWICZENIE PRAKTYCZNE – Szacowanie Ryzyka w ochronie danych osobowych
 • ustalenie kontekstu szacowania ryzyka;
 • granice i zakres analizy ryzyka;
 • ustanowienie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem;
 • wybór metody analizy ryzyka;
 • identyfikacja i ocena aktywów (zasobów);
 • identyfikacja i ocena zagrożeń dla aktywów (zasobów);
 • identyfikacja i ocena zabezpieczeń;
 • identyfikacja i ocena następstw (scenariusze incydentów);
 • Ocena Ryzyk;
 • Ocena Skutków dla ochrony danych osobowych;
 • Konsultacje;
 • ryzyka szczątkowe;
 • akceptacja ryzyk.

 

Warunki organizacyjne:

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, serwis kawowy w przerwach, zaświadczenie o odbytym szkoleniu

Cena szkolenia:

620 zł

Prowadzący:

mgr inż. Marek Anzel

Audytor wiodący Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Trener z zakresu ochrony informacji prawnie chronionych oraz praktyk bazujący na doświadczeniu nabytym w trakcie pracy zawodowej.  Wykładowca przedmiotów z zakresu SZBI na Uniwersytecie Śląskim i WSB w Dąbrowie Górniczej. Autor wielu Poradników z zakresu SZBI, w tym Poradnika „Ocena ryzyka oraz ocena skutków dla ochrony przetwarzanych danych osobowych”. Ponadto na stałe współpracuje z kwartalnikiem wydawnictwa BECK „Informacja w Administracji Publicznej”, w którym prezentuje praktyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Zapisy:

biuro@spektrum-szkolenia.pl
tel. 535 895 551

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

lub

Formularz zgłoszenia

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą pozycją naszej oferty lub macie dodatkowe pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jesteśmy również do dyspozycji pod numerem telefonu 535 895 551.

Dane uczestnika (ów) szkolenia:

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia (wymagane)

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Telefon kontaktowy

e-mail (wymagane)

Dane dotyczące płatnika:

Pełna nazwa firmy

Adres firmy

Kod, miejscowość

NIP

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktur VAT. Upoważniamy Spektrum szkolenia * doradztwo * coaching do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
 Tak Nie

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij poniższe pole:

(wymagane) Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spektrum Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski z siedzibą w 75-256 Koszalin ul. Jantarowa 26 w celu wystawienia faktury oraz dla realizacji szkolenia. Dane te nie zostaną wykorzystane dla innych celów, ani też nie będą przekazywane osobom trzecim, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych /t.j Dz.U. z 2016 poz.992/. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

Szukaj