fbpx

Aktualności

AKADEMIA MENEDŻERA

HARMONOGRAM WARSZTATÓW

AKADEMIA MENEDŻERA

Miejsce realizacji warsztatów: ul. Zwycięstwa 42, pok. 307, Koszalin

 Szczegóły wydarzeń – link do pobrania

Więcej »

NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Zarzadzanie zasobami ludzkimi (Human Resource Management) to strategiczna, jednorodna i spójna metoda kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi. To właśnie kierowanie ludźmi daje możliwości stworzenia pracownikom odpowiednich warunków do pełnego wykorzystania ich potencjału twórczego dla osiągnięcia celów organizacji.

Na uzyskiwanie wyników i osiągania celów firmy bezpośredni wpływ mają ludzie – pracownicy.
To w kapitale ludzkim, który tworzy zasób każdej organizacji, w bardzo dużej mierze leży sukces firmy. Budowanie zatem przewagi konkurencyjnej w otoczeniu zależy m.in. od tego: w jaki sposób zaplanujemy, zorganizujemy proces naboru personelu, jakie stworzymy możliwości rozwoju zatrudnionych pracowników, jakie zastosujemy bodźce motywacyjne w trakcie procesu pracy oraz w jaki sposób skontrolujemy realizację zadań wynikających z zajmowanego stanowiska. Już w pierwszej fazie zarzadzania zasobami ludzkimi w obszarze doboru personelu, kluczowym elementem polityki personalnej istotne jest pozyskanie najbardziej kompetentnych pracowników do obsadzenia stanowisk w firmie. Także sposób, w jaki określimy wymagania w zakresie profilu kandydata oraz czym go przyciągniemy do naszej firmy jest początkiem budowania ścieżki kariery pracownika w danej organizacji. Ważne jest aby podążać za kierunkami zmian w otoczeniu i stosować nowoczesne metody selekcji kandydatów, aby to ci najlepsi trafiali do nas a nie do konkurencji. Pamiętajmy jednak, że proces wyboru i podpisania umowy o pracę to dopiero początek drogi zawodowej pracownika zasilającego kapitał naszej firmy. Od tego momentu zaczyna się dla kadry menedżerskiej praca nad postawą pracownika (motywacja, odpowiedzialność, obowiązkowość, itp.), następuje często proces uczenia się pracowników fachowych umiejętności poprzez korelację wiedzy z praktyką. Warto więc wziąć pod uwagę organizując proces pracy nowe trendy w HR, w których wymienia się:

  • projektowanie indywidualnych ścieżek kariery zawodowej dla personelu i dla menedżerów;
  • work-life balance – zachowanie równowagi miedzy praca a życiem prywatnym pracowników – zauważono bowiem, ze sprzyja to zwiększeniu efektywności i zadowolenia z pracy;
  • marketing wewnętrzny – pozwala tworzyć i promować idee, projekty i wartości użyteczne dla organizacji, komunikować sie przez dialog z pracownikami, aby mogli je wyrazić lub wybrać swobodnie, a w ostatecznym rachunku sprzyjać ich wprowadzaniu w przedsiębiorstwie;
  • marketing stanowisk pracy – jest sztuką analizowania i atrakcyjnego kształtowania stanowisk i warunków pracy oraz komunikowania o tym pracownikom oraz potencjalnym kandydatom do pracy;
  • zarządzanie kompetencjami – wynagradzanie za kompetencje jest najnowszym podejściem do kształtowania systemu wynagrodzeń w organizacji. Metoda ta jest szczególnie użyteczna w organizacjach, w których pracownicy muszą sie wykazać elastycznością, wielofunkcyjnością oraz nieustannym dążeniem do poszerzania swoich umiejętności i kwalifikacji.

 

Reasumując, można stwierdzić, iż każda z nowoczesnych koncepcji zarządzania pracownikami traktuje kapitał ludzki jako aktywa organizacji, strategiczne zasoby, dzięki którym firma ma możliwość zbudowania przewagi konkurencyjnej na rynku. We wszystkich trendach podkreśla się, że nakłady na rozwój kapitału ludzkiego powinny być traktowane jako długoterminowa inwestycja przedsiębiorstwa zapewniająca mu korzyści materialne i niematerialne.

Zarzadzanie zasobami ludzkimi (Human Resource Management) to strategiczna, jednorodna i spójna metoda kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi. To właśnie kierowanie ludźmi daje możliwości stworzenia pracownikom odpowiednich warunków do pełnego wykorzystania ich potencjału twórczego dla osiągnięcia celów organizacji.

Na uzyskiwanie wyników i osiągania celów firmy bezpośredni wpływ mają ludzie – pracownicy.
To w kapitale ludzkim, który tworzy zasób każdej organizacji, w bardzo dużej mierze leży sukces firmy. Budowanie zatem przewagi konkurencyjnej w otoczeniu zależy m.in. od tego: w jaki sposób zaplanujemy, zorganizujemy proces naboru personelu, jakie stworzymy możliwości rozwoju zatrudnionych pracowników, jakie zastosujemy bodźce motywacyjne w trakcie procesu pracy oraz w jaki sposób skontrolujemy realizację zadań wynikających z zajmowanego stanowiska. Już w pierwszej fazie zarzadzania zasobami ludzkimi w obszarze doboru personelu, kluczowym elementem polityki personalnej istotne jest pozyskanie najbardziej kompetentnych pracowników do obsadzenia stanowisk w firmie. Także sposób, w jaki określimy wymagania w zakresie profilu kandydata oraz czym go przyciągniemy do naszej firmy jest początkiem budowania ścieżki kariery pracownika w danej organizacji. Ważne jest aby podążać za kierunkami zmian w otoczeniu i stosować nowoczesne metody selekcji kandydatów, aby to ci najlepsi trafiali do nas a nie do konkurencji. Pamiętajmy jednak, że proces wyboru i podpisania umowy o pracę to dopiero początek drogi zawodowej pracownika zasilającego kapitał naszej firmy. Od tego momentu zaczyna się dla kadry menedżerskiej praca nad postawą pracownika (motywacja, odpowiedzialność, obowiązkowość, itp.), następuje często proces uczenia się pracowników fachowych umiejętności poprzez korelację wiedzy z praktyką. Warto więc wziąć pod uwagę organizując proces pracy nowe trendy w HR, w których wymienia się:

  • projektowanie indywidualnych ścieżek kariery zawodowej dla personelu i dla menedżerów;
  • work-life balance – zachowanie równowagi miedzy praca a życiem prywatnym pracowników – zauważono bowiem, ze sprzyja to zwiększeniu efektywności i zadowolenia z pracy;
  • marketing wewnętrzny – pozwala tworzyć i promować idee, projekty i wartości użyteczne dla organizacji, komunikować sie przez dialog z pracownikami, aby mogli je wyrazić lub wybrać swobodnie, a w ostatecznym rachunku sprzyjać ich wprowadzaniu w przedsiębiorstwie;
  • marketing stanowisk pracy – jest sztuką analizowania i atrakcyjnego kształtowania stanowisk i warunków pracy oraz komunikowania o tym pracownikom oraz potencjalnym kandydatom do pracy;
  • zarządzanie kompetencjami – wynagradzanie za kompetencje jest najnowszym podejściem do kształtowania systemu wynagrodzeń w organizacji. Metoda ta jest szczególnie użyteczna w organizacjach, w których pracownicy muszą sie wykazać elastycznością, wielofunkcyjnością oraz nieustannym dążeniem do poszerzania swoich umiejętności i kwalifikacji.

 

Reasumując, można stwierdzić, iż każda z nowoczesnych koncepcji zarządzania pracownikami traktuje kapitał ludzki jako aktywa organizacji, strategiczne zasoby, dzięki którym firma ma możliwość zbudowania przewagi konkurencyjnej na rynku. We wszystkich trendach podkreśla się, że nakłady na rozwój kapitału ludzkiego powinny być traktowane jako długoterminowa inwestycja przedsiębiorstwa zapewniająca mu korzyści materialne i niematerialne.

Kursy dla dzieci i młodzieży – Akademia Nauki

Akademia Nauki

 

 logo-poprawionewww.AkademiaNauki-Koszalin.pl

 

Akademie Nauki powstała w roku 1998 roku. Od początku istnienia Akademii opracowujemy nowatorskie programy edukacyjne podnoszące sprawność czytania i uczenia się dla dzieci, młodzieży, dorosłych.

 

Misją Akademii

jest propagowanie stylu naturalnego uczenia się, który niesie zadowolenie i poczucie pewności siebie. Chcemy, aby każde dziecko w Polsce mogło uczyć się bez wysiłku. Jesteśmy przekonani, że poprzez docieranie do wewnętrznych zasobów i odkrywanie mocnych stron dzieci, mogą uczyć się one w atmosferze odprężenia i radości. Nasze programy opieramy na najnowszych zdobyczach psychologii uczenia się oraz na głębokim szacunku dla możliwości twórczych każdego człowieka. Naszą misję realizujemy nie tylko poprzez kursy i szkolenia komercyjne, ale również jesteśmy zaangażowani w programy formatu NON PROFIT.

Kursy w Akademii Nauki są ściśle oparte na najnowszych zdobyczach psychologii uczenia się. Efekty w rozwoju intelektualnym naszych  kursantów osiągamy dzięki pięciu głównym filarom proponowanych programów:

 

I Sprawne czytanie – łatwiejsza nauka

Biegłe czytanie sprzyja poprawnemu wyciąganiu wniosków, poprawia pamięć i koncentrację, rozwija wyobraźnię, umiejętność myślenia, pomaga uczyć się szybciej i efektywniej.

II Techniki efektywnej nauki

Techniki efektywnej nauki i techniki pamięciowe sprawiają, że zdobywanie wiedzy staje się ciekawsze, bardziej kreatywne, a co najważniejsze – naprawdę efektywne i sprawne. W Akademii Nauki uczymy jak się uczyć.

III Eksperymenty

Eksperymenty to świetny sposób, by pogłębić i utrwalić swoją wiedzę z przedmiotów ścisłych oraz zrozumieć otaczający nas świat wraz ze wszystkim codziennymi i niecodziennymi zjawiskami.

IV Pomocna pewność siebie

Pewność siebie sprawia, że stajemy się bardziej otwarci na świat i szybciej adaptujemy się w nowych sytuacjach. W Akademii Nauki uczymy autoprezentacji, radzenia sobie z własnymi emocjami i stresem.

V Grywalizacja

Nasze kursy wzbogaciliśmy o system motywujący zwany „grywalizacją” – na ich potrzebę przenieśliśmy elementy znane z gier na pole nauki. Dzięki temu nauka daje naszym kursantom wiele radości, przy zachowaniu pełni walorów edukacyjnych.

Genialne kursy rozwoju oraz naturalnej nauki czytania, rozwoju zdolności matematycznych, nauki technik pamięciowych i koncentracji dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

Oferta

 Kursy dla dzieci przedszkolnych – kliknij do pełnej oferty

Kursy dla dzieci szkolnych- kliknij do pełnej oferty

Kursy dla gimnazjalistów- kliknij do pełnej oferty

________________________________________

 

Zapisy poprzez stronę – link

Kontakt tel 773 278 182

e-mail biuro@AkademiaNauki-Koszalin.pl

Miejsce zajęć – ul Mieszka I 30 Koszalin

Szukaj