fbpx

Artykuły

NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Zarzadzanie zasobami ludzkimi (Human Resource Management) to strategiczna, jednorodna i spójna metoda kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi. To właśnie kierowanie ludźmi daje możliwości stworzenia pracownikom odpowiednich warunków do pełnego wykorzystania ich potencjału twórczego dla osiągnięcia celów organizacji.

Na uzyskiwanie wyników i osiągania celów firmy bezpośredni wpływ mają ludzie – pracownicy.
To w kapitale ludzkim, który tworzy zasób każdej organizacji, w bardzo dużej mierze leży sukces firmy. Budowanie zatem przewagi konkurencyjnej w otoczeniu zależy m.in. od tego: w jaki sposób zaplanujemy, zorganizujemy proces naboru personelu, jakie stworzymy możliwości rozwoju zatrudnionych pracowników, jakie zastosujemy bodźce motywacyjne w trakcie procesu pracy oraz w jaki sposób skontrolujemy realizację zadań wynikających z zajmowanego stanowiska. Już w pierwszej fazie zarzadzania zasobami ludzkimi w obszarze doboru personelu, kluczowym elementem polityki personalnej istotne jest pozyskanie najbardziej kompetentnych pracowników do obsadzenia stanowisk w firmie. Także sposób, w jaki określimy wymagania w zakresie profilu kandydata oraz czym go przyciągniemy do naszej firmy jest początkiem budowania ścieżki kariery pracownika w danej organizacji. Ważne jest aby podążać za kierunkami zmian w otoczeniu i stosować nowoczesne metody selekcji kandydatów, aby to ci najlepsi trafiali do nas a nie do konkurencji. Pamiętajmy jednak, że proces wyboru i podpisania umowy o pracę to dopiero początek drogi zawodowej pracownika zasilającego kapitał naszej firmy. Od tego momentu zaczyna się dla kadry menedżerskiej praca nad postawą pracownika (motywacja, odpowiedzialność, obowiązkowość, itp.), następuje często proces uczenia się pracowników fachowych umiejętności poprzez korelację wiedzy z praktyką. Warto więc wziąć pod uwagę organizując proces pracy nowe trendy w HR, w których wymienia się:

  • projektowanie indywidualnych ścieżek kariery zawodowej dla personelu i dla menedżerów;
  • work-life balance – zachowanie równowagi miedzy praca a życiem prywatnym pracowników – zauważono bowiem, ze sprzyja to zwiększeniu efektywności i zadowolenia z pracy;
  • marketing wewnętrzny – pozwala tworzyć i promować idee, projekty i wartości użyteczne dla organizacji, komunikować sie przez dialog z pracownikami, aby mogli je wyrazić lub wybrać swobodnie, a w ostatecznym rachunku sprzyjać ich wprowadzaniu w przedsiębiorstwie;
  • marketing stanowisk pracy – jest sztuką analizowania i atrakcyjnego kształtowania stanowisk i warunków pracy oraz komunikowania o tym pracownikom oraz potencjalnym kandydatom do pracy;
  • zarządzanie kompetencjami – wynagradzanie za kompetencje jest najnowszym podejściem do kształtowania systemu wynagrodzeń w organizacji. Metoda ta jest szczególnie użyteczna w organizacjach, w których pracownicy muszą sie wykazać elastycznością, wielofunkcyjnością oraz nieustannym dążeniem do poszerzania swoich umiejętności i kwalifikacji.

 

Reasumując, można stwierdzić, iż każda z nowoczesnych koncepcji zarządzania pracownikami traktuje kapitał ludzki jako aktywa organizacji, strategiczne zasoby, dzięki którym firma ma możliwość zbudowania przewagi konkurencyjnej na rynku. We wszystkich trendach podkreśla się, że nakłady na rozwój kapitału ludzkiego powinny być traktowane jako długoterminowa inwestycja przedsiębiorstwa zapewniająca mu korzyści materialne i niematerialne.

Zarzadzanie zasobami ludzkimi (Human Resource Management) to strategiczna, jednorodna i spójna metoda kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi. To właśnie kierowanie ludźmi daje możliwości stworzenia pracownikom odpowiednich warunków do pełnego wykorzystania ich potencjału twórczego dla osiągnięcia celów organizacji.

Na uzyskiwanie wyników i osiągania celów firmy bezpośredni wpływ mają ludzie – pracownicy.
To w kapitale ludzkim, który tworzy zasób każdej organizacji, w bardzo dużej mierze leży sukces firmy. Budowanie zatem przewagi konkurencyjnej w otoczeniu zależy m.in. od tego: w jaki sposób zaplanujemy, zorganizujemy proces naboru personelu, jakie stworzymy możliwości rozwoju zatrudnionych pracowników, jakie zastosujemy bodźce motywacyjne w trakcie procesu pracy oraz w jaki sposób skontrolujemy realizację zadań wynikających z zajmowanego stanowiska. Już w pierwszej fazie zarzadzania zasobami ludzkimi w obszarze doboru personelu, kluczowym elementem polityki personalnej istotne jest pozyskanie najbardziej kompetentnych pracowników do obsadzenia stanowisk w firmie. Także sposób, w jaki określimy wymagania w zakresie profilu kandydata oraz czym go przyciągniemy do naszej firmy jest początkiem budowania ścieżki kariery pracownika w danej organizacji. Ważne jest aby podążać za kierunkami zmian w otoczeniu i stosować nowoczesne metody selekcji kandydatów, aby to ci najlepsi trafiali do nas a nie do konkurencji. Pamiętajmy jednak, że proces wyboru i podpisania umowy o pracę to dopiero początek drogi zawodowej pracownika zasilającego kapitał naszej firmy. Od tego momentu zaczyna się dla kadry menedżerskiej praca nad postawą pracownika (motywacja, odpowiedzialność, obowiązkowość, itp.), następuje często proces uczenia się pracowników fachowych umiejętności poprzez korelację wiedzy z praktyką. Warto więc wziąć pod uwagę organizując proces pracy nowe trendy w HR, w których wymienia się:

  • projektowanie indywidualnych ścieżek kariery zawodowej dla personelu i dla menedżerów;
  • work-life balance – zachowanie równowagi miedzy praca a życiem prywatnym pracowników – zauważono bowiem, ze sprzyja to zwiększeniu efektywności i zadowolenia z pracy;
  • marketing wewnętrzny – pozwala tworzyć i promować idee, projekty i wartości użyteczne dla organizacji, komunikować sie przez dialog z pracownikami, aby mogli je wyrazić lub wybrać swobodnie, a w ostatecznym rachunku sprzyjać ich wprowadzaniu w przedsiębiorstwie;
  • marketing stanowisk pracy – jest sztuką analizowania i atrakcyjnego kształtowania stanowisk i warunków pracy oraz komunikowania o tym pracownikom oraz potencjalnym kandydatom do pracy;
  • zarządzanie kompetencjami – wynagradzanie za kompetencje jest najnowszym podejściem do kształtowania systemu wynagrodzeń w organizacji. Metoda ta jest szczególnie użyteczna w organizacjach, w których pracownicy muszą sie wykazać elastycznością, wielofunkcyjnością oraz nieustannym dążeniem do poszerzania swoich umiejętności i kwalifikacji.

 

Reasumując, można stwierdzić, iż każda z nowoczesnych koncepcji zarządzania pracownikami traktuje kapitał ludzki jako aktywa organizacji, strategiczne zasoby, dzięki którym firma ma możliwość zbudowania przewagi konkurencyjnej na rynku. We wszystkich trendach podkreśla się, że nakłady na rozwój kapitału ludzkiego powinny być traktowane jako długoterminowa inwestycja przedsiębiorstwa zapewniająca mu korzyści materialne i niematerialne.

VIII Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych – 28.01.2015

28 stycznia przypada Dzień Ochrony Danych Osobowych, 1 stycznia 2015 weszła w życie nowelizacja Ustawy o ochronie danych osobowych  i dlatego warto przypomnieć jakie obowiązki spoczywają po stronie przedsiębiorców w zakresie przetwarzania danych osób fizycznych, a także przedstawić zmiany które weszły w życie od pierwszego stycznia.

Niestety mimo że ustawa o ochronie danych osobowych obowiązuje już od 16 lat świadomość po stronie wścieli firm nadal pozostawia wiele do życzenia. W wielu przypadkach nie znają oni podstawowych obowiązków. Jakie nakładają na nich jej przepisy. Należy pamiętać, że praktycznie każda firma, (tzw. Administrator Danych Osobowych w skrócie ADO) w swoje działalności przetwarza dane osobowe w tym między innymi – dane kadrowe, finansowe, potencjalnych i obecnych klientów, dostawców, współpracowników, dane związane z marketingiem i promocją, subskrybentów newsletter, a także wiele innych w zależności od prowadzonej działalności.

Więcej »

Rozwój osobisty cz. I

     Rozwój osobisty to wszelkie działania i refleksje prowadzące do rozwoju własnych umiejętności, kompetencji do podejmowania działań ukierunkowanych na realizację określonego celu. Rozwój własnego potencjału trwa całe życie. Każdego dnia uczymy się czegoś nowego. Warto jest zatem spełniać swoje marzenia po to, aby móc stać się tym, kim chcielibyśmy być. Rozwój osobisty to dobra droga do tego, aby osiągnąć stan zadowolenia z siebie.

Więcej »

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PROJEKTACH PO KL

*Artykuł został zamieszczony w publikacji „Poradnik koordynatora projektów realizowanych w ramach POKL 2007-2013” Ostrołęka, grudzień 2012

Temat ochrony danych osobowych jest bardzo ważnym obszarem działań przy realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach PO KL. Jako trener specjalistyczny zajmujący się tematyką ochrony danych osobowych w PO KL obserwuję znaczny wzrost zapotrzebowania na szkolenia skierowane do beneficjentów z tego obszaru wynikający przede wszystkim z trudności interpretacyjnych zapisów prawnych w przełożeniu ich na praktyczne zastosowanie.

Więcej »

Szukaj