fbpx

Szkolenia otwarte

Asertywność

Więcej »

Ochrona danych osobowych w firmie

Termin i miejsce szkolenia:

  2012, godzina: 9:00 – 15:00 w Koszalinie

Cel:

Szkolenie, do którego Państwa zachęcamy ma przybliżyć uczestnikom wymogi, jakie nakłada na przedsiębiorców ustawa z dania 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwana dalej jako UODO) w zakresie dokumentacji jaką musi posiadać praktycznie każda firma działająca w Polsce. Należy podkreślić, że wystarczy tylko, że przedsiębiorca przetwarza dane osobowe osób fizycznych, a już pojawia się konieczność spełnienia szeregu obowiązków, jakie nakłada na niego UODO. Dlatego nie jest stwierdzeniem bezpodstawnym, iż praktycznie każda firma przetwarza dane osobowe.

Proponowane szkolenie ma na celu właśnie przybliżenie tematyki ochrony danych osobowych przetwarzanych przez przedsiębiorcę oraz wskazanie praktycznych działań z obszaru zarządzania danymi osobowymi.

Szczególnie zakres tematyczny kursu jest skierowany do przedsiębiorcy, kadry zarządzającej ale również dla osób funkcyjnych, które pełnią rolę administratora bezpieczeństwa informacji oraz pracowników, którzy w zakresie obowiązków realizują zabezpieczenia w obszarze przetwarzania danych osobowych.
Spektrum – szkolenia i doradztwo oferuje również usługi przygotowujące Państwa firmę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych

Więcej »

Szukaj