fbpx

Asertywność

Termin i miejsce szkolenia:

Termin do uzgodnienia, godzina: 9:00 – 15:00
(możliwość przeprowadzenia szkolenia dla grupy w siedzibie zamawiającego)

Cel:

W obecnych czasach niezwykle istotne jest zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie dobitnego a jednocześnie nieagresywnego wyrażania swojego zdania, opinii; asertywnego odmawiania, konstruktywnego wyrażania emocji (wobec przełożonych i podwładnych, w pracy i życiu osobistym), rozpoznawania symptomów agresji, uległości i skutków takiego zachowania. Oferowane szkolenie wychodzi temu naprzeciw. Jego celem jest przybliżenie istoty, znaczenia asertywności. Wskazanie na możliwości budowania postawy asertywnej, ukazanie zachowań asertywnych oraz technik asertywnego działania.
Całość szkolenia skomponowana jest tak, by Uczestnicy zdobywali wiedzę podczas praktycznych ćwiczeń.

W ramach realizowanych zajęć wykorzystywane są następujące formy i metody nauczania:

• Zasada 80/20 (Zajęcia praktyczne/Zajęcia teoretyczne)
• Forma zabawowa – gry i zabawy symulacyjne
• Forma wykładu z prezentacją multimedialną
• Forma warsztatów w grupach i podzespołach
• Metoda „Studium przypadku” – scenki z życia zawodowego
• Metoda testów i ankiet kompetencji.

Tematyka szkolenia:

 1. Pojęcie, istota asertywności- czym jest, a czym nie jest asertywność
 2. Rozpoznanie indywidualnego potencjału asertywności
 3. Dialog konstruktywny:
  • słuchanie reaktywne
  • budowanie konstruktywnej informacji zwrotnej
 4. Postawy życiowe a asertywność
 5. Budowanie postawy asertywnej:
  • świadomość praw osobistych
  • świadomość własnego potencjału
  • asertywny monolog wewnętrzny
  • wewnętrzny głos Dorosłego- analiza transakcyjna
 6. Komunikacja a asertywność
 7. Techniki i strategie asertywne
 8. Zachowania asertywne:
  • asertywna odmowa
  • asertywna odpowiedź na krytykę
  • asertywne przyjmowanie ocen
  • asertywne przyjmowanie pochwał
 9. Asertywność fizyczna
 10. Asertywność w życiu zawodowym

Warunki organizacyjne:

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, serwis kawowy w przerwach, lunch, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia:

300 zł + VAT

Prowadzący:

Ewa Mazur-Wierzbicka doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Pracownik naukowo – dydaktyczny, współpracujący z praktykami z zakresu zarządzania, wykładowca studiów podyplomowych. Autorka i współautorka programów szkoleniowych, ponad 60 artykułów i prac naukowych.
Ciągle doskonali swoje umiejętności i poszerza wiedzę m. in. biorąc udział w szkoleniach i kursach z zakresu komunikacji interpersonalnej, coachingu, foresight’u, prowadzenia warsztatów (obecnie kończy półtoraroczne, podyplomowe studia pedagogiczne). Zajmuje się problematyką z zakresu: komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania zmianą, zarządzania konfliktem, zarządzania zespołami ludzkimi, proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem.

Formularz zgłoszenia

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą pozycją naszej oferty lub macie dodatkowe pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jesteśmy również do dyspozycji pod numerem telefonu 535 895 551.

Dane uczestnika (ów) szkolenia:

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia (wymagane)

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Telefon kontaktowy

e-mail (wymagane)

Dane dotyczące płatnika:

Pełna nazwa firmy

Adres firmy

Kod, miejscowość

NIP

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktur VAT. Upoważniamy Spektrum szkolenia * doradztwo * coaching do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
TakNie

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij poniższe pole:

Szanowna Pani / Szanowny Panie
Spektrum Centrum szkoleń i Rozwoju Kadr przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji szkolenia.
Administratorem Danych jest: Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski ul Jantarowa 26 75-256 Koszalin
Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. realizacja umowy szkoleniowej oraz wszelkich działań związanych z realizacją tego celu. Dane osobowe mogą być przetwarzane do 6 lat po zakończeniu szkolenia. Okres ten może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.
W sprawach dotyczących Państwa danych można się kontaktować na adres e-mail - biuro@spektrum-szkolenia.pl

 


Szukaj