fbpx

Delegowanie – czyli sztuka dzielenia władzy

Szybkie opanowanie sztuki rozdzielania obowiązków daje skuteczne efekty prowadzenia firmy oraz co równie ważne wygospodarowanie czasu dla siebie. Dlatego tak ważne staje się mądre zarządzanie poprzez stopniowe i skuteczne przekazywanie władzy i zadań podwładnym. Delegowanie zadań to właśnie sztuka przekazywania innym pracy tak, aby zharmonizować obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność.

Jeśli więc jesteś szefem, który wszystko chciałby robić sam (albo to właśnie robi) – począwszy od planowania strategii firmy, na zakupie długopisów kończąc – to  szkolenie jest właśnie dedykowane Tobie.

Korzyści nauczenia się sztuki delegowania obowiązków to:

  • Oszczędność czasu
  • Usprawnienie podejmowania decyzji
  • Umożliwienie rozwoju pracowników
  • Zaangażowanie pracowników
  • Polepszanie relacji menedżer-pracownik,

oraz  zrezygnowanie ze stosowania zwrotów: „nikt tego nie zrobi lepiej niż ja”,  „ja to zrobię najszybciej i najsprawniej”, „moi podwładni na pewno o czymś zapomną”- na korzyść zaufania swoim pracownikom!

W toku szkolenia pokażemy Ci krok po kroku, jak delegować uprawnienia, czyli: Co? Kto? Dlaczego? Jak? I kiedy? Wszystkie te działania pokażemy Ci w sposób warsztatowy, który będziesz mógł od razu zastosować w swojej firmie.

Formularz zgłoszenia

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą pozycją naszej oferty lub macie dodatkowe pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jesteśmy również do dyspozycji pod numerem telefonu 535 895 551.

Dane uczestnika (ów) szkolenia:

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia (wymagane)

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Telefon kontaktowy

e-mail (wymagane)

Dane dotyczące płatnika:

Pełna nazwa firmy

Adres firmy

Kod, miejscowość

NIP

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktur VAT. Upoważniamy Spektrum szkolenia * doradztwo * coaching do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
TakNie

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij poniższe pole:

Szanowna Pani / Szanowny Panie
Spektrum Centrum szkoleń i Rozwoju Kadr przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji szkolenia.
Administratorem Danych jest: Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski ul Jantarowa 26 75-256 Koszalin
Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. realizacja umowy szkoleniowej oraz wszelkich działań związanych z realizacją tego celu. Dane osobowe mogą być przetwarzane do 6 lat po zakończeniu szkolenia. Okres ten może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.
W sprawach dotyczących Państwa danych można się kontaktować na adres e-mail - biuro@spektrum-szkolenia.pl

Szukaj