fbpx

Organizacja pracy własnej menedżera, czyli jak zarządzać czasem

Zorganizowany kierownik to dobry kierownik. Co jednak oznacza termin „zorganizowany”? Jak kierownik zarządza swoim czasem, a jak powinien?
Wyniki badań nad organizacją pracy współczesnych kierowników (menedżerów) nie pozostawiają wątpliwości, że większość czasu pracy jest poświęcona działaniom zainicjowanym przez przełożonego wyższego szczebla.
Typowy kierownik pracuje wprawdzie bardzo intensywnie, ale nieregularnie, zajmując się dużą liczbą szybkich zadań i podejmując spontaniczne decyzje. Jednakże w rzeczywistości menedżer musi funkcjonować w sieci współzależności, musi dbać o poprawne stosunki nie tylko z przełożonymi ale również z podwładnymi oraz z osobami spoza organizacji.
W pracy spędzamy blisko jedną trzecią swojego życia. Etatowe osiem godzin to niemało. Dlatego, niejednokrotnie mamy wrażenie, że czas pędzi, a zaległości wciąż przybywa. W takiej sytuacji warto więc przyjrzeć się organizacji swojej pracy i być może zmodyfikować pewne przyzwyczajenia.
Właściwe zarządzanie sobą w czasie jest niezwykle istotne, gdyż w pełni pozwala wykorzystać czas przeznaczony na karierę zawodową oraz życie prywatne niezależnie od pełnionej funkcji w organizacji. Dobra organizacja czasu pracy ma umożliwić efektywne wykorzystanie czasu w godzinach służbowych.
Więc, jeśli jesteś gotów na zmiany i nauczyć się zarządzać swoim czasem, to weź udział w naszym szkoleniu, na którym zapoznamy Cię ze sprawdzonymi i efektywnymi technikami zarządzania czasem.

Formularz zgłoszenia

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą pozycją naszej oferty lub macie dodatkowe pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jesteśmy również do dyspozycji pod numerem telefonu 535 895 551.

Dane uczestnika (ów) szkolenia:

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia (wymagane)

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Telefon kontaktowy

e-mail (wymagane)

Dane dotyczące płatnika:

Pełna nazwa firmy

Adres firmy

Kod, miejscowość

NIP

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktur VAT. Upoważniamy Spektrum szkolenia * doradztwo * coaching do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
TakNie

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij poniższe pole:

Szanowna Pani / Szanowny Panie
Spektrum Centrum szkoleń i Rozwoju Kadr przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji szkolenia.
Administratorem Danych jest: Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski ul Jantarowa 26 75-256 Koszalin
Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. realizacja umowy szkoleniowej oraz wszelkich działań związanych z realizacją tego celu. Dane osobowe mogą być przetwarzane do 6 lat po zakończeniu szkolenia. Okres ten może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.
W sprawach dotyczących Państwa danych można się kontaktować na adres e-mail - biuro@spektrum-szkolenia.pl

Szukaj