fbpx

Praktyczne szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych dla ADO i ABI – nowelizacja

Spektrum – szkolenia* doradztwo*coaching  oferuje również usługi przygotowujące Państwa firmę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych

a także proponuje Outsourcing funkcji ABI.

Termin i miejsce szkolenia:

28.09.2015 siedziba Spektrum szkolenia*doradztwo*coaching ul Jantarowa 26 Koszalin

Cel:

Szkolenie, do którego Państwa zachęcamy ma w sposób praktyczny realizację funkcji Administratora Bezpieczeńśtwa Informacjiw  firmie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwana dalej jako UODO) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 01 stycznia 2015 r.

Szkolenie w formie warsztatów ma pomóc pryzgotować się do pełnienia funkcji ABI. Podczas szkolenie głóny nacisk jest położony na praktyczne aspekty pełnienia funkcji ABI

Tematyka szkolenia:

 1. Przepisy prawa regulujące ochronę danych osobowych.
  • Ustawa o ochronie danych osobowych
  • Akty wykonawcze do ustawy o ochronie danych osobowych
  • Zapisy w ustawach branżowych
 2. Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych.
  • Dane osobowe
  • Dane osobowe „wrażliwe”
  • Zbiór danych osobowych
  • Dane służbowe
 3. Organizacja ochrony danych osobowych – osoby funkcyjne.
 4. Administratora Bezpieczeństwa Informacji w spółdzielniach mieszkaniowych – zmiany po 01.01.2015.
  • Obowiązek czy dowolność powołania ABI
  • Nowe obowiązki ABI po nowelizacji ustawy
  • Rejestracja ABI i konsekwencje tego działania
  • Outsourcing funkcji ABI.
 5. Przetwarzanie danych osobowych
  • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  • Obowiązek informacyjny ciążący na ADO w stosunku do właściciela danych
  • Udostępnienie danych osobowych
  • Powierzenie danych osobowych
 6. Zabezpieczenie danych osobowych będących w posiadaniu ADO.
  • Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w formie tradycyjnej
  • Zabezpieczenie danych osobowych w systemach informatycznych
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
  • Szkolenia pracowników
  • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
  • Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 7. Rejestracja zbiorów danych osobowych – czy trzeba rejestrować zbiory po nowelizacji ustawy?
 8. Organ ochrony danych osobowych – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 9. Kontrola GIODO
 10. Dyskusja i podsumowanie.

 

Warunki organizacyjne:

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, serwis kawowy w przerwach.

Cena szkolenia:

275 zł

Prowadzący:

Przemysław Chojnowski Trener z zakresu ochrony danych osobowych oraz praktyk bazujący na doświadczeniu nabytym w trakcie realizacji wielu szkoleń oraz zadań związanych z przygotowaniem praktycznym firm w zakresie realizacji ochrony danych osobowych. Osobiście przeprowadził ponad 150 szkoleń z zakresu danych osobowych, a także przygotował ponad 20 wdrożeń dokumentacji i procedur w różnego rodzaju firmach. Długoletnie Naczelni Wydziału Łączności i Informatyki w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej gdzie zdobył praktyczne umiejętności w zakresie zabezpieczeń systemów teleinformatycznych.

Zapisy:

biuro@spektrum-szkolenie.pl
lub
tel. 535 895 551

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

 

 

Szukaj