fbpx

Coachingowy styl zarządzania – menedżer coachem

Jedyne takie szkolenie

w Koszalinie!!!

 

 Opis warsztatu  oraz karta zgłoszenia 

Reklama wydarzenia

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Zapraszamy na szkolenie w formie warsztatu, na którym dowiesz się o coraz bardziej popularnym stylu kierowania, jakim jest coachingowy styl zarządzania.

Celem szkolenia jest pokazanie metody coachingu oraz technik i sposobów jej wykorzystania w codziennej pracy menedżera, w takim wymiarze, aby proces kierowania uczynić łatwiejszym a komunikację z pracownikiem efektywniejszą i przyjemniejszą.

W coachingowym stylu zarządzania chodzi o to, aby budować większe zaangażowanie, aktywność, skupienie na rozwiązaniach oraz wzmacniać komunikację. Z perspektywy firmy chodzi przede wszystkim o to, aby ludzie identyfikowali się z firmą, żeby byli współodpowiedzialni za jej losy oraz aby ich działanie przekładało się na jasny zysk.

Uczestnicząc w szkoleniu dowiesz się, czym jest a czym nie jest coaching. Zaprezentujemy
Ci specyfikę wykorzystania coachingu w organizacji. Poznasz, czym charakteryzuje się coaching, w jakich sytuacjach zawodowych może być śmiało stosowany oraz w jaki sposób może zwiększyć efektywność podległych pracowników i jak rozwinąć ich potencjał. Zademonstrujemy Ci modele prowadzenia sesji coachingowych, które z powodzeniem mogą być wykorzystane w firmie, a jeśli tylko zechcesz to pod okiem trenera sam osobiście wypróbujesz te modele na sesjach mentorskich. Udział w szkoleniu, poza tym, umożliwi Ci zrozumienie swoich typowych relacji w sytuacjach społecznychi pracowniczych oraz pozwoli Ci nauczyć się efektywniejszej komunikacji, która jest kluczową kompetencją w pracy menedżera. Poza tym doznasz przyjemności panowania nad swoimi emocjami podczas treningu relaksacji, po to aby w stresujących warunkach odnaleźć równowagę.

Więc, jeśli chcesz:

  1. zdobyć nową kompetencję jako coach
  2. pozyskać nową umiejętność skutecznego rozwoju pracowników
  3. nauczyć się wspierać rozwój pracowników poprzez coachingowy styl zarządzania
  4. poznać narzędzia i techniki coachingowe
  5. wykorzystać coaching do rozwoju własnej inteligencji emocjonalnej –EQ
  6. znaleźć równowagę między życiem prywatnym a zawodowym
  7. zyskać sukces dzięki osobistemu rozwojowi

to zapraszamy Cię na ten warsztat, który poprowadzą doświadczeni trenerzy
i akredytowani coachowie, którzy stosując współczesne metody szkoleniowe(moderacje, scenki, ćwiczenia grupowe i indywidualne itp.) nauczą Cię, jak wykorzystać coachingowy styl zarządzaniaw celu rozwoju członków zespołu w klimacie współpracy i sukcesu.

W ramach zajęć warsztatowych zaprojektowano specjalnie dla Ciebie sesje mentorskie oraz dodatkowo indywidulane sesje coachingowe realizowane między zjazdami (w wymiarze 3 godzin).

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 

Warsztat realizowany będzie w czasie4 zjazdów obejmujących łącznie 8 dni szkoleniowych
(52 jednostki dydaktyczne), z których zajęcia w soboty obejmują 8 jednostek dydaktycznych, a zajęcia w niedzielę 5 jednostek dydaktycznych.

 

Terminy warsztatów:

I zjazd – 28.02-01.03.2015

II zjazd – 21.03-22.03.2015

III zjazd – 28.03-29.03.2015

IV zjazd – 11.04-12.04.2015

 

Czas trwania:

sobota – 9.30-17.30 (w tym 45 min przerwa na lunch)

niedziela – 9.30-14.30

 

Dodatkowo w ofercie:

Materiały szkoleniowe + CD (przewodnik: Coaching jako narzędzie wspierające pracę menedżera); katering, lunch (w soboty), certyfikat ukończenia warsztatu

 

Miejsce:

Koszalin

ul. Zwycięstwa 126 IDPB

 

 

Koszt udziału w warsztacie

2480 zł

Gratis dla każdego uczestnika – 3 godziny coachingu indywidualnego realizowanego między zjazdami w formie sesji „face to face” lub na skypie (wartość usługi 375 zł).

 

Formy płatności

Przedpłata do 23.02.2015 w kwocie 400

10% zniżki dla osób, które dokonają wpłaty całej kwoty do dnia rozpoczęcia zajęć, tj. 28.02.2015 r.

 

Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach:

I rata =1050zł płatne do 5.03.2015 r.

II rata =1050 zł płatne do 3.04.2015 r.

 

Nr konta: mBank
88 1140 2017 0000 4102 1304 5130

Z dopiskiem: Imię_Nazwisko_warsztat CSZ

 

Zapisy:

Tel. 697 709 556

Tel. 535 895 551

biuro@spektrum-szkolenia.pl

 

Rabaty :

10 % zniżki dla klientów firmy
Spektrum – szkolenia*doradztwo*coaching

10 % zniżki dla klientów zrzeszonych
w Północnej Izbie Gospodarczej

10 % zniżki dla klientów zrzeszonych
w Made in Koszalin

Rabaty w/w nie sumują się.

 

PROGRAM WARSZTATU

Teoria i praktyka coachingu – zasady ogólne
1. Definicje pojęć: „coaching”, „coaching menedżerski”, „coaching kariery”
2. Różnice między coachingiem, mentoringiem, trenerstwem, psychoterapią
3. Coaching wewnętrzny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi
Trening kompetencji osobistych
1. Analiza własnego potencjału – osobisty SWOT
2. Inteligencja emocjonalna i jej wpływ na umiejętne zarządzanie samym sobą
3. Typy osobowości wg MBTI
Techniki i strategie komunikacji interpersonalnej
1. Komunikacja w zarządzaniu personelem
2. Istota zadawania pytań w pracy z podwładnym
3. Aktywne słuchanie
4. Praca z informacją zwrotną – feedback
Cel i struktura rozmowy coachingowej
1. Formułowanie celów rozmowy i ich priorytetowanie
2. Struktura rozmowy coachingowej
3. Dopasowanie stylu rozmowy do poziomu dojrzałości zawodowej podwładnego
4. Zawieranie kontraktu
Kształtowanie relacji coachingowej w zależności od typu osobowości podwładnego
1. Style zachowań podwładnych
2. Wartości i przekonania w procesie coachingu
3. Wzmacnianie długofalowej motywacji do rozwoju
Rola menedżera-coacha w procesie wspierania rozwoju zawodowego
1. Wykorzystanie użyteczności coachingu we wspieraniu rozwoju podwładnych
2. Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa członków zespołu
3. Różnice w pełnieniu ról menedżera a coacha
Warsztat umiejętności prowadzenia rozmowy coachingowej
1. Modele sesji coachingowej
2. Praca na celu w kontekście rozmowy coachingowej
3. Trening prowadzenia rozmowy w sytuacji pracowniczej
Coaching w pracy z zespołem
1. Zasady prowadzenia coachingu zespołowego w dopasowaniu do właściwej fazy rozwoju zespołu
2. Wybrane narzędzia coachingowe w kontekście pracy z grupą
3. Zastosowanie coachingu w zwiększaniu efektywności osiągania celów zespołu
Techniki relaksacyjne w pracy menedżera
Sesja mentorska
Łączna ilość godzin = 52
Dodatkowo 3 godziny indywidualnej sesji coachingowej

 

TRENERZY

Elżbieta Nell Chojnowska

Właścicielka firmy Spektrum – szkolenia*doradztwo*coaching.
Absolwentka zarządzania, studiów podyplomowych „Zarządzanie personelem w firmie” oraz „Job coaching, doradztwo zawodowe i coaching kariery”.
Certyfikowany coach ACC ICF, doświadczona trenerka z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich oraz autorka wielu programów szkoleniowych z zakresu zarządzania potencjałem ludzkim.Specjalizuje się w coachingu z zakresu rozwoju osobistego oraz job coachingu i coachingu kariery wydobywając z klientów tkwiący w nich potencjał. Na co dzień współpracuje z lokalnymi ośrodkami edukacyjnymi jako wykładowca z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz tematyki motywacji, zarządzania sobą w czasie i przez cele, przywództwa, pracy zespołowej, komunikacji interpersonalnej czy coachingowego stylu zarządzania.
Zrzeszona jako przedsiębiorca w Północnej Izbie Gospodarczej oraz członkini Konwentu Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej.

Bożena Sobkowiak

Absolwentka biologii, studiów podyplomowych z Organizacji i Zarządzania Oświatą, studiów podyplomowych z Psychologii w Biznesie, kursu kwalifikacyjnego przygotowującego do sprawowania nadzoru pedagogicznego, uczestnik wielu szkoleń i warsztatów dla kadry kierowniczej. Dyrektor szkoły, nauczyciel dyplomowany, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator OKE. Wykładowca na studiach wyższych, studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych dla kadry kierowniczej.

Przemysław Chojnowski

Absolwent ekonomii. Trener specjalizujący się w osobistym i zawodowym rozwoju, prowadzi warsztaty oraz coaching w zakresie umiejętności menedżerskich, efektywności osobistej, pracy zespołowej, poszukiwania równowagi życiowej oraz szczęścia. Uczestnik wielu szkoleń oraz warsztatów dla trenerów i coachów, w 2012 roku otrzymał akredytację coachingową (ACC) wydaną przez International Coach Federation – największą światową organizację zrzeszającą coachów.
W prowadzonych przez siebie warsztatach i coachingu bazuje na doświadczeniu zdobytym w 20-letniej praktyce kierowniczej.

Anetta Kiszczak

psycholog i trener w zakresie kompetencji menedżerskich z obszaru komunikacji interpersonalnej oraz zarządzania konfliktem. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi problematyki psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Od roku 2013 jest również psychologiem transportu. Studia podyplomowe w tym zakresie dały jej możliwość przeprowadzania badań psychologicznych kierowców.Na co dzień jest psychologiem Służby Zdrowia w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej, gdzie zajmuje się między innymi, udzielaniem pomocy psychologicznej oraz prowadzeniem szkoleń edukacyjnych z zakresu psychoprofilaktyki dotyczącej zasad higieny psychicznej i przeciwdziałania uzależnieniom. W swojej działalności również wspiera pracowników
i menedżerów prowadząc z nimi warsztaty bazujące na psychologicznych podstawach współpracy
z ludźmi, uświadamiając im w jaki sposób można opanować stres i zarządzać właściwie konfliktem.

 

Szukaj