fbpx

Ochrona danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych

Spektrum – szkolenia* doradztwo*coaching  oferuje również usługi przygotowujące Państwa firmę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych

a także proponuje Outsourcing funkcji ABI.

Termin i miejsce szkolenia:

27.03.2015 siedziba Spektrum szkolenia*doradztwo*coaching ul Jantarowa 26 Koszalin

Cel:

Szkolenie, do którego Państwa zachęcamy ma przybliżyć uczestnikom specyfikę przetwarzania danych osobowych w spółdzielni mieszkaniowej  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwana dalej jako UODO) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 01 stycznia 2015 r..

Uczestnicy podczas szkolenia dowiedzą się przede wszystkim w jaki sposób wypełniać wymagania UODO. Trener w sposób przystępny omówi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych między innymi  pracowników, członków i mieszkańców spółdzielni.

Tematyka szkolenia:

 1. Przepisy prawa regulujące ochronę danych osobowych.
 2. Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych.
 3. Organizacja ochrony danych osobowych – osoby funkcyjne.
 4. Administratora Bezpieczeństwa Informacji w spółdzielniach mieszkaniowych – zmiany po 01.01.2015.
  • Obowiązek czy dowolność powołania ABI
  • Nowe obowiązki ABI po nowelizacji ustawy
  • Rejestracja ABI i konsekwencje tego działania
  • Outsourcing funkcji ABI.
 5. Zakres stosowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych.
 6. Rodzaje danych osobowych przetwarzanych w spółdzielniach mieszkaniowych.
 7. Zasady legalności pozyskiwania danych osobowych przez spółdzielnie mieszkaniowe.
 8. Zabezpieczenie danych osobowych będących w posiadaniu ADO.
 9. Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania jako dokumenty normujące zasady i metody przetwarzania zbiorów danych osobowych – omówienie dokumentów.
 10. Prowadzenie dokumentacji:
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  • upoważnienie do dostępu do danych osobowych,
  • rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 11. Rejestracja zbiorów danych osobowych – czy trzeba rejestrować zbiory po nowelizacji ustawy?
 12. Organ ochrony danych osobowych – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 13. Jakie są prawa, a jakie obowiązki w trakcie kontroli.
 14. Dyskusja i podsumowanie.

Warunki organizacyjne:

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, serwis kawowy w przerwach.

Cena szkolenia:

250 zł + VAT

Prowadzący:

Przemysław Chojnowski
Trener z zakresu ochrony danych osobowych oraz praktyk bazujący na doświadczeniu nabytym w trakcie realizacji wielu szkoleń oraz zadań związanych z przygotowaniem praktycznym firm w zakresie realizacji ochrony danych osobowych.

Zapisy:

biuro@spektrum-szkolenie.pl
tel. 535 895 551

Formularz zgłoszenia

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą pozycją naszej oferty lub macie dodatkowe pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jesteśmy również do dyspozycji pod numerem telefonu 535 895 551.

Dane uczestnika (ów) szkolenia:

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia (wymagane)

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Telefon kontaktowy

e-mail (wymagane)

Dane dotyczące płatnika:

Pełna nazwa firmy

Adres firmy

Kod, miejscowość

NIP

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktur VAT. Upoważniamy Spektrum szkolenia * doradztwo * coaching do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
TakNie

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij poniższe pole:

Szanowna Pani / Szanowny Panie
Spektrum Centrum szkoleń i Rozwoju Kadr przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji szkolenia.
Administratorem Danych jest: Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski ul Jantarowa 26 75-256 Koszalin
Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. realizacja umowy szkoleniowej oraz wszelkich działań związanych z realizacją tego celu. Dane osobowe mogą być przetwarzane do 6 lat po zakończeniu szkolenia. Okres ten może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.
W sprawach dotyczących Państwa danych można się kontaktować na adres e-mail - biuro@spektrum-szkolenia.pl


2

Szukaj