fbpx

Skuteczna komunikacja interpersonalna

Termin i miejsce szkolenia:

05.06.2015 siedziba Spektrum szkolenia*doradztwo*coaching ul Jantarowa 26 Koszalin

Cel:

Szkolenie ma na celu wykształcenie umiejętności stosowania skutecznych metod komunikacji werbalnej i niewerbalnej, przeanalizowanie własnego typu osobowości oraz stylu komunikacji. Zwróci również uwagę na podstawowe bariery występujące w komunikacji międzyludzkiej oraz pokaże techniki ich przezwyciężania.

Szkolenie stanowi doskonały sposób na doskonalenie własnych umiejętności w zakresie sprawnego odbioru i nadawaniu komunikatów, spójności treści i formy, zgodności tego, co chcemy powiedzieć z tym, co rzeczywiście mówimy i z tym co wyrażamy mową niewerbalną.
Całość szkolenia skomponowana jest tak, by Uczestnicy zdobywali wiedzę podczas praktycznych ćwiczeń, w trakcie symulacji i zabaw grupowych, poprzez testy i scenki

Tematyka szkolenia:

 1. Istota, rodzaje komunikacji
 2. Mocne i słabe strony własnego stylu komunikowania się
 3. Typ osobowości a styl komunikowania się
 4. Model czterech typów psychologicznych
 5. Komunikacja niewerbalna
 6. Komunikacja werbalna
 7. Podstawowe elementy efektywnej komunikacji
 8. Etapy skutecznej rozmowy
 9. Analiza stylu komunikacji
 10. Bariery utrudniające skuteczną komunikację
 11. Systemy reprezentacji i umiejętność dopasowania się
 12. Aktywne słuchanie- znaczenie, techniki.

Warunki organizacyjne:

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, serwis kawowy w przerwach, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia:

275 zł

Prowadzący:

Elżbieta Nell Chojnowska Trener i coach – Członek ICF Global – realizujący proces coachingowy według standardów ICF.

Formularz zgłoszenia

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą pozycją naszej oferty lub macie dodatkowe pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jesteśmy również do dyspozycji pod numerem telefonu 535 895 551.

Dane uczestnika (ów) szkolenia:

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia (wymagane)

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Telefon kontaktowy

e-mail (wymagane)

Dane dotyczące płatnika:

Pełna nazwa firmy

Adres firmy

Kod, miejscowość

NIP

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktur VAT. Upoważniamy Spektrum szkolenia * doradztwo * coaching do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
TakNie

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij poniższe pole:

Szanowna Pani / Szanowny Panie
Spektrum Centrum szkoleń i Rozwoju Kadr przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji szkolenia.
Administratorem Danych jest: Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski ul Jantarowa 26 75-256 Koszalin
Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. realizacja umowy szkoleniowej oraz wszelkich działań związanych z realizacją tego celu. Dane osobowe mogą być przetwarzane do 6 lat po zakończeniu szkolenia. Okres ten może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.
W sprawach dotyczących Państwa danych można się kontaktować na adres e-mail - biuro@spektrum-szkolenia.pl

 


do uzgodnienia

Szukaj