fbpx

AKADEMIA MENEDŻERA

HARMONOGRAM WARSZTATÓW

AKADEMIA MENEDŻERA

Miejsce realizacji warsztatów: ul. Zwycięstwa 42, pok. 307, Koszalin

 Szczegóły wydarzeń – link do pobrania

TEMATY WARSZTATÓW

 1. PROCES NABORU I REKRUTACJI PRACOWNIKÓW, CZYLI JAK ZNALEŹĆ TYCH NAJLEPSZYCH

Podczas warsztatu dowiesz się m.in.:

 • jak skutecznie prowadzić nabór i rekrutację,
 • jak podnieść trafność decyzji w procesach rekrutacyjnych,
 • jakie są oczekiwania pracodawców i pracowników w zakresie świadczenia pracy.

Przeanalizujemy także najnowsze trendy w zakresie poszukiwania i pozyskiwania pracowników.
Poza tym dowiesz się dlaczego pracownicy z polecenia są najlepiej dostosowani do kultury organizacyjnej i dlaczego warto zachęcać pracowników do programów poleceń.

Termin: 23.11.2015

GODZ.  12.00-15.00

Trener: Elżbieta Nell Chojnowska

 1. METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA STRESEM

Podczas warsztatu dowiesz się m.in.:

 • jak codzienne zdarzenia mogą być przyczyną sytuacji stresujących,
 • jak przebiega proces reakcji stresowej,
 • jakie stosować techniki relaksacyjne aby skutecznie radzić sobie ze stresem.

Uświadomisz sobie poza tym, że radzenie sobie ze stresem to proces ukierunkowany na wyeliminowanie napięcia wywołanego bodźcem stresowym. Osobiście doświadczysz skuteczności technik relaksacyjnych i możliwość ich wykorzystywania po to aby uzyskać równowagę życiową.

Termin: 24.11.2015

GODZ.  16.30-19.30

Trener: Anetta Kiszczak

 

 1. NARZĘDZIA BADANIA POTRZEB I OCZEKIWAŃ PRACOWNIKÓW
  – METODY KWESTIONARIUSZOWE

Podczas warsztatu dowiesz się m.in.:

 • dlaczego i w jakich obszarach warto diagnozować potrzeby
  i oczekiwania swoich podwładnych,
 • kiedy warto sięgnąć po kwestionariusze ankiety lub wywiadu bezpośredniego, jakie mają one zalety i wady,
 • czy warto opracować własne narzędzie, dopasowane do potrzeb Twojej firmy i celu badania.

A przede wszystkim zdobędziesz umiejętność opracowania krótkiego kwestionariusza ankietowego
w przykładowych obszarach badania potrzeb związanych np. z: przyjętym systemem motywacyjnym, rozwojem zawodowym, warunkami pracy i in.

Termin: 01.12.2015

GODZ.  12.00-15.00

Trener: Barbara Woźniak

 1. MOTYWACJA I ZASADY MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW

Podczas warsztatu dowiesz się m.in.:

 • jak motywować przez dostarczanie bodźców motywacyjnych,
 • jaki jest Twój Indywidualny mechanizm motywacji (motywacyjne DNA),
 • jak poprowadzić rozmowę motywacyjną.

Dla wielu menedżerów odpowiednie zmotywowanie podwładnych do realizacji stawianych im zadań stanowi duże wyzwanie, dlatego pokażemy Ci zasady efektywnego motywowania swoich podwładnych, abyś mógł pogłębić i rozwinąć swoje kompetencje w zakresie stosowania bodźców motywacyjnych oraz technik budowania współpracy w zespole pracowniczym ukierunkowanym na efektywność.

Termin: 1.12.2015

GODZ.  16.30-19.30

Trener: Elżbieta Nell Chojnowska

 

 1. PRACA ZESPOŁOWA Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZIA FRIS

Podczas warsztatu dowiesz się m.in.:

 • jak budować efektywny zespół,
 • jak wykorzystywać metody i narzędzia związane z właściwym doborem stylu myślenia i stylu działania członków zespołu,
 • jak wpływać na dobre relacje międzyludzkie i synergię w pracy zespołu.

Poznając model FRIS (FAKTY-RELACJE-IDEE-STRUKTURY) będziesz mógł zrozumieć naturalne predyspozycje i tym samym różnice w sposobach myślenia i działania otaczających Cię ludzi i siebie samego. Doświadczysz jak różne są sposoby percepcji i wykorzystywania informacji, reagowania
i rozwiązywania problemów.

Termin: 4.12.2015

GODZ.  16.30-19.30

Trener: Dagmara Podraza

 

 

 

 1. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W ZARZĄDZANIU PERSONELEM

Podczas warsztatu dowiesz się m.in.:

 • w jaki sposób komunikacja interpersonalna wpływa na funkcjonowanie zespołu,
 • co wyróżnia komunikację werbalną i niewerbalną,
 • jak aktywnie słuchać i przekazywać informacje,
 • czym są stereotypy i przekonania i jak przenoszą się na postrzeganie członków zespołu.

W trakcie warsztatu uświadomisz sobie jaki wpływ ma na Ciebie subiektywność percepcji społecznej w odniesieniu do postrzegania różnorodności zarówno u pracowników jak i u klientów. Poza tym poznasz swój indywidualny styl w komunikacji społecznej bardzo przydatny w tworzeniu przyjaznego środowiska pracy ale i także w kontaktach biznesowych.

Termin: 8.12.2015

GODZ.  12.00-15.00

Trener: Elżbieta Nell Chojnowska

 

 1. ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

Podczas warsztatu poznasz się m.in.:

 • różne style rozwiązywania konfliktów,
 • asertywne metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • sposoby identyfikacji symptomów sytuacji konfliktowych.

Poza tym uświadomisz sobie przyczyny i źródła powstawania konfliktów i ich wpływ na relacje interpersonalne oraz realizację zadań. Zrozumiesz przydatność stosowania technik asertywnej komunikacji w sytuacjach konfliktowych oraz technik prowadzenia negocjacji. Dowiesz się jaki reprezentujesz własny styl rozwiązywania konfliktów.

Termin: 8.12.2015

GODZ.  16.30-19.30

Trener: Anetta Kiszczak

 1. METODY TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW – BURZA MÓZGÓW

Podczas warsztatu dowiesz się m.in.:

 • co to są metody heurystyczne, w jakim celu i kiedy po nie sięgnąć,
 • jakie są korzyści i ograniczenia wykorzystania popularnej metody twórczego rozwiązywania problemów – burzy mózgów,
 • jak profesjonalnie przeprowadzić burzę mózgów.

A przede wszystkim zdobędziesz umiejętność przygotowania i prowadzenia krótkiej sesji burzy mózgów (w roli moderatora lub uczestnika) w przykładowych obszarach związanych np. z: zwiększeniem efektywności pracy, stworzeniem hasła reklamowego do nowej kampanii, poprawą warunków socjalnych i organizacyjnych pracy i in.

Termin: 10.12.2015

GODZ.  12.00-15.00

Trener: Barbara Woźniak

 1. COACHING I MENTORING W PRACY MENEDŻERA

Podczas warsztatu dowiesz się m.in.:

 • czym jest coaching i mentoring a czym nie jest,
 • jak wykorzystać kluczowe umiejętności coachingowe
  i mentoringowe w kierowaniu ludźmi,
 • jak prowadzić rozmowy w stylu coachingowym.

W trakcie warsztatu poza tym uświadomisz sobie kiedy stosować coaching, kiedy mentoring, a kiedy podejście tradycyjne w kierowaniu podwładnym. Dowiesz się także jak określanie celów i kierunku działań wpływa na efektywność pracy członków zespołu.

Termin: 11.12.2015

GODZ.  9.00-12.00

Trener: Przemysław Chojnowski

 

 1. KUNSZT UDZIELANIA FEEDBACKU

Podczas warsztatu poznasz m.in.:

 • rodzaje informacji zwrotnej,
 • konstrukcje budowania przekazu oceniającego realizację obowiązków przez pracowników,
 • zasady udzielania informacji zwrotnej – feedbacku.

A także dowiesz się jak konstruktywna pochwała i krytyka wpływa na  kierowanie ludźmi i ich motywowanie oraz praktycznie przećwiczysz sposoby udzielania informacji zwrotnej.

Termin: 11.12.2015

GODZ.  13.00-16.00

Trener: Przemysław Chojnowski

 1. STYLE KIEROWANIA LUDŹMI W ASPEKCIE FAZ ROZWOJU ZAWODOWEGO PRACOWNIKA

Podczas warsztatu dowiesz się m.in.:

 • jaki preferujesz styl kierowania dzięki autodiagnozie stylu przewodzenia zespołem,
 • jak kierować uwzględniając fazy rozwoju pracownika,
 • jak dostosowywać styl kierowania do potrzeb zespołu i typu zadań.

W trakcie warsztatu omówimy 4 fazy rozwoju (wg K. Blancharda), które charakteryzują się określonymi zachowaniami pracowników i które wymagają właściwych działań przełożonego w celu zwiększenia efektywności jego pracy. Szczególną uwagę zwrócimy na adaptację nowego pracownika w czynności zawodowe.

Termin: 15.12.2015

GODZ.  12.00-15.00

Trener: Elżbieta Nell Chojnowska

 

 

 1. SKUTECZNE METODY BADANIA POTRZEB SZKOLENIOWYCH – OPIS STANOWISKA PRACY

Podczas warsztatu dowiesz się m.in.:

 • że opis stanowiska pracy stanowi narzędzie określania potrzeb szkolenia i rozwoju kadry,
 • jak przygotować opisy kluczowych stanowisk w Twojej firmie metodą opartą na wiedzy
  i doświadczeniu ekspertów,
 • jak opisywać wymagane kompetencje zawodowe na poszczególnych stanowiskach,
 • jak analizować potrzeby szkoleniowe na postawie opisu stanowiska.

A przede wszystkim poznasz metodę opisu stanowiska pracy opartą na praktycznej wiedzy
i doświadczeniu ekspertów oraz zdobędziesz umiejętność opisu oczekiwanych kompetencji zawodowych na poszczególnych stanowiskach pracy poprzez określenie wymaganej wiedzy, umiejętności i pożądanych postaw.

Termin: 15.12.2015

GODZ.  16.30-19.30

Trener: Barbara Woźniak

 1. ZARZĄDZANIE SOBĄ PRZEZ CELE

Podczas warsztatów dowiesz się m.in.:

 • jak efektywnie wyznaczać cele,
 • jakie zasady należy zastosować aby osiągać cele,
 • jak tworzyć mapy myśli, jak wizualizować swoje projekty.

W trakcie warsztatu uświadomisz sobie także własny potencjał, który znacznie może Cię przybliżyć do osiągnięcia stawianych przed sobą celów. Dzięki analizie SMART(ER) będziesz mógł przeskanować jakie posiadasz zasoby i możliwości oraz jak silną masz wewnętrzną motywację do tego, aby swój cel zrealizować.

Termin: 21.12.2015

GODZ.  9.00-12.00

Trener: Przemysław Chojnowski

 1. ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ MENEDŻERA

Podczas warsztatu dowiesz się m.in.:

 • jakie są zasady i techniki planowania pracy i jak można je wykorzystać w swoich działaniach,
 • jak delegować zadania aby zyskać czas na inne ważne i pilne zadania,
 • jakie są korzyści z efektywnego zarządzania sobą w czasie.

Warsztat poza tym przybliży Ci jak alokować czas i priorytetować zadania. Przybliżymy Ci cztery generacje zarządzania czasem i możliwości zastosowania różnych technik organizacji pracy po to abyś efektywnie wykorzystał swój czas zarówno w obszarze zawodowym jaki i prywatnym.

Termin: 22.12.2015

GODZ.  12.00-15.00

Trener: Przemysław Chojnowski

 1. TRENING KOMPETENCJI OSOBISTYCH

Podczas warsztatu dowiesz m.in.:

 • jaki jest Twój profil osobowości – MBTI,
 • jakimi wartościami kierujesz się w życiu osobistym i zawodowym,
 • jak przeprowadzić własną analizę SWOT.

Poza tym uświadomisz sobie jakie posiadasz kompetencje lub jakich potrzebujesz aby właściwie kierować sobą i organizacją.  Dokonasz refleksji na temat własnych postaw, szczególnie tych, które  reprezentujesz wypełniając rolę menedżera.

Termin: 22.12.2015

GODZ.  16.30-19.30

Trener: Elżbieta Nell Chojnowska

 

Informacje dodatkowe:

 • Grupy do 10 osób;
 • Czas trwania każdego warsztatu 3 godz.;
 • Łączny czas trwania wszystkich warsztatów to 45 godzin;
 • Cena jednego warsztatu wynosi 110 zł;
 • Pakiet do wyboru:
 • 5 warsztatów w kwocie 500 zł;
 • 10 warsztatów w kwocie 900 zł;
 • 15 warsztatów w kwocie 1300 zł;
 • Promocja w wysokości 10% dla uczestników Śniadania Biznesowego w dniu 18 listopada br., którzy okażą kupon rabatowy oraz dla przedsiębiorców zrzeszonych w PIG;
 • Wystawiamy faktury za szkolenie oraz zaświadczenia za udział w warsztatach.

 

Liczba miejsc ograniczona. Konieczność dokonania zapisów na warsztaty pod nr tel. 697709556 lub 535895551 oraz biuro@spektrum-szkolenia.pl

 

Wpłaty należy dokonać, w zależności od wyboru opcji udziału w warsztatach, na konto nr
94 1140 2004 0000 3502 7553 0127 z dopiskiem Akademia Menedżera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRENERZY

 

ELŻBIETA NELL CHOJNOWSKA

Właścicielka koszalińskiej firmy SPEKTRUM. Absolwentka zarządzania, studiów podyplomowych „Zarządzanie personelem w firmie” oraz „Job coaching, doradztwo zawodowe i coaching kariery”. Certyfikowany coach ACC ICF, doświadczona trenerka z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich oraz autorka wielu programów szkoleniowych z zakresu zarządzania potencjałem ludzkim. Specjalizuje się w coachingu z zakresu rozwoju osobistego oraz job coachingu i coachingu kariery. Od kilkunastu lat jest związana z branżą edukacyjną, gdzie jako doświadczona trenerka i autorka programów szkoleniowych z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich, współpracuje na co dzień z lokalnymi ośrodkami edukacyjnymi oraz firmami naszego regionu. Zrzeszona jako przedsiębiorca w Północnej Izbie Gospodarczej oraz członkini Konwentu Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej.

PRZEMYSŁAW CHOJNOWSKI

Właściciel koszalińskiej firmy SPEKTRUM. Absolwent ekonomii. Trener specjalizujący się w osobistym i zawodowym rozwoju, prowadzi warsztaty oraz coaching w zakresie umiejętności menedżerskich, efektywności osobistej, pracy zespołowej, poszukiwania równowagi  życiowej oraz szczęścia.  Uczestnik wielu szkoleń oraz warsztatów dla  trenerów i coachów, w 2012 roku otrzymał akredytację coachingową (ACC) wydaną przez International Coach Federation – największą światową organizację zrzeszającą coachów. W prowadzonych przez siebie warsztatach i coachingu bazuje na doświadczeniu zdobytym
w 20-letniej praktyce kierowniczej. Poza tym ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

BARBARA WOŹNIAK

Jest doktorem nauk ekonomicznych w specjalności zarządzanie przedsiębiorstwami. Posiada kompetencje pedagogiczne i ponad 20-letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej z osobami dorosłymi, zdobyte głównie podczas prowadzenia zajęć akademickich oraz licznych kursów i szkoleń
w ramach doskonalenia zawodowego różnych grup adresatów m.in. z zakresu instrumentów kierowania w organizacji, marketingu oraz kierowania zespołem. Posiada 15-letnie doświadczenie kierownicze w zakresie kierowania zespołem w organizacji niedochodowej, a także doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu pracy naukowo-badawczej. Jest autorką i współautorką wielu projektów i opracowań z zakresu efektywnego, dopasowanego do potrzeb odbiorców kształcenia zawodowego oraz opisów stanowisk i profili kompetencyjnych.

 

ANETTA KISZCZAK

Psycholog i trener w zakresie kompetencji menedżerskich z obszaru komunikacji interpersonalnej oraz zarządzania konfliktem. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi problematyki psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Od roku 2013 jest również psychologiem transportu. Studia podyplomowe w tym zakresie dały jej możliwość przeprowadzania badań psychologicznych kierowców. Na co dzień jest psychologiem Służby Zdrowia
w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej, gdzie zajmuje się między innymi, udzielaniem pomocy psychologicznej oraz prowadzeniem szkoleń edukacyjnych z zakresu psychoprofilaktyki dotyczącej zasad higieny psychicznej i przeciwdziałania uzależnieniom. W swojej działalności również wspiera pracowników i menedżerów prowadząc z nimi warsztaty bazujące na psychologicznych podstawach współpracy z ludźmi, uświadamiając im w jaki sposób można opanować stres i zarządzać właściwie konfliktem.

DAGMARA PODRAZA-OLECH

Certyfikowany trener metodologii FRIS®, dyplomowany coach, certyfikowany tutor, mediator z uprawnieniami stałymi. Absolwentka Politechniki Koszalińskiej oraz studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej – „Bezpieczeństwo informacji” oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – „Coaching metody i praktyka”. Swoje kompetencje zawodowe i wykształcenie rozwija dwutorowo jako uczestniczka szkoleń związanych z tematyką bezpieczeństwa informacji, m.in. w ABW oraz WSPol w Szczytnie jak również w szeroko rozumianych kompetencjach rozwoju osobistego. Posiada doświadczenie kierownicze w zakresie kierowania zespołem w organizacji niedochodowej. Prywatnie – aktorka, zaangażowana w działalność społeczną na rzecz edukacji oraz pomoc uczniom i absolwentom SP 18 w Koszalinie.

Szukaj