fbpx

Spektrum partnerem FRIS

Miło nam poinformować że Spektrum Szkolenia Doradztwo Coaching jest oficjalnym partnerem FRIS

logo-partner-fris

FRIS to narzędzie do opisu różnorodności sposobów myślenia i działania.

 

Model FRIS opiera się o 4 perspektywy poznawcze:
FAKTY – RELACJE – IDEE – STRUKTURY (w skrócie FRIS).
Wyjaśniają one jakim informacjom nadajesz największy priorytet, szczególnie w nowych sytuacjach.

2016-12-20_105946

 

STYL MYŚLENIA

Opisany przez jedną i niezmienną perspektywę.

W nowych sytuacjach doświadczenie nie podpowiada nam gotowych rozwiązań. Zazwyczaj wtedy reagujemy, wykorzystujemy informacje i podejmujemy decyzje w typowy dla siebie sposób. W psychologii poznawczej nazywa się go stylem poznawczym lub stylem myślenia.

Co charakteryzuje Styl Myślenia FRIS?

Wyznaczony przez 1 perspektywę FRIS

Dominująca perspektywa FRIS opisuje jaki rodzaj informacji jest najbardziej przydatny w momencie zetknięcia z nową sytuacją.

Wyraża naturalne predyspozycje

Wskazuje na to, czemu nadajesz największy priorytet oraz które mechanizmy myślowe najchętniej i najintensywniej wykorzystujesz.

Ani dobry ani zły

Nie ma lepszych lub gorszych Stylów Myślenia, natomiast może pojawić się problem niedopasowania do roli lub zadania do naturalnych predyspozycji.

Opisuje sposób percepcji i pierwszą reakcję

Objawia się w pierwszej, najbardziej naturalnej reakcji – opisuje jak postrzegasz nowe sytuacje i informacje oraz jak podejmujesz decyzje.

Jest niezmienny i trwały

Działa w sposób zbliżony do utrwalonych nawyków już od wieku przedszkolnego i przez resztę życia nie ulega istotnym zmianom.

 

 

Szukaj