fbpx

2- dniowe WARSZTATY nt. Szacowanie ryzyka (analiza i ocena ryzyka) w bezpieczeństwie danych osobowych oraz ocena skutków, jako wymóg rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679

Szkolenie

2- dniowe WARSZTATY nt. Szacowanie ryzyka  (analiza i ocena ryzyka) w bezpieczeństwie danych osobowych oraz ocena skutków, jako wymóg  rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679.

laptop

 

Termin i miejsce szkolenia:

10-11 maja 2018 (czwartek- piątek: godz. 09.00- 15.00) Koszalin ul Mieszka I 30

Cel:

Szkolenie, do którego Państwa zachęcamy ma na celu przygotowanie Państwa organizacje do realizacji jednego z trudniejszych elementów przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z 14.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), gdzie jednym z kluczowych elementów jest podejście oparte na ryzyku. Nowe przepisy prawne zaczną obowiązywać od 25.05.2018 roku.

W trakcie 2-dniowych warsztatów omówione będą przepisy w zakresie wymogu szacowania ryzyka dla danych osobowych oraz przeprowadzone ćwiczenia praktyczne  w zakresie dokonywania szczegółowej analizy i oceny ryzyka

Spektrum – szkolenia* doradztwo*coaching  oferuje również usługi przygotowujące Państwa firmę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych.

a także proponuje Outsourcing funkcji ABI.

Tematyka szkolenia:

Tematyka szkolenia:

 1. WYKŁAD
 • organizacja procesu oceny skutków dla ochrony danych DPIA;
 • zarządzanie ryzykiem oraz szacowanie ryzyka w ochronie danych osobowychPODSTAWY PRAWNE (Motywy do preambuły RODO w zakresie zarządzania ryzykiem; Postanowienia (artykuły) RODO w zakresie zarządzania ryzykiem);
 • Normy ISO w zarządzaniu ryzykiem według RODO;
 • zapoznanie z podstawowymi pojęciami i kryteriami procesu szacowania ryzyka;
 • szacowanie ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem w świetle RODO (zagrożenia dla przetwarzanych osobowych; istota zarządzania ryzykiem w ochronie danych osobowych; stosowanie zabezpieczeń; ogólny podział metodyk analizy ryzyka);
 1. ĆWICZENIE PRAKTYCZNE – Szacowanie Ryzyka w ochronie danych osobowych
 • ustalenie kontekstu szacowania ryzyka;
 • granice i zakres analizy ryzyka;
 • ustanowienie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem;
 • wybór metody analizy ryzyka;
 • identyfikacja i ocena aktywów (zasobów);
 • identyfikacja i ocena zagrożeń dla aktywów (zasobów);
 • identyfikacja i ocena zabezpieczeń;
 • identyfikacja i ocena następstw (scenariusze incydentów);
 • Ocena Ryzyk;
 • Ocena Skutków dla ochrony danych osobowych;
 • Konsultacje;
 • ryzyka szczątkowe;
 • akceptacja ryzyk.

 

Warunki organizacyjne:

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, serwis kawowy w przerwach, zaświadczenie o odbytym szkoleniu

Cena szkolenia:

620 zł

Prowadzący:

mgr inż. Marek Anzel

Audytor wiodący Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Trener z zakresu ochrony informacji prawnie chronionych oraz praktyk bazujący na doświadczeniu nabytym w trakcie pracy zawodowej.  Wykładowca przedmiotów z zakresu SZBI na Uniwersytecie Śląskim i WSB w Dąbrowie Górniczej. Autor wielu Poradników z zakresu SZBI, w tym Poradnika „Ocena ryzyka oraz ocena skutków dla ochrony przetwarzanych danych osobowych”. Ponadto na stałe współpracuje z kwartalnikiem wydawnictwa BECK „Informacja w Administracji Publicznej”, w którym prezentuje praktyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Zapisy:

biuro@spektrum-szkolenia.pl
tel. 535 895 551

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

lub

Formularz zgłoszenia

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą pozycją naszej oferty lub macie dodatkowe pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jesteśmy również do dyspozycji pod numerem telefonu 535 895 551.

Dane uczestnika (ów) szkolenia:

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia (wymagane)

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko kolejnego uczestnika szkolenia

Telefon kontaktowy

e-mail (wymagane)

Dane dotyczące płatnika:

Pełna nazwa firmy

Adres firmy

Kod, miejscowość

NIP

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktur VAT. Upoważniamy Spektrum szkolenia * doradztwo * coaching do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
TakNie

Jeżeli masz dodatkowe pytania, wypełnij poniższe pole:

Szanowna Pani / Szanowny Panie
Spektrum Centrum szkoleń i Rozwoju Kadr przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji szkolenia.
Administratorem Danych jest: Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski ul Jantarowa 26 75-256 Koszalin
Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. realizacja umowy szkoleniowej oraz wszelkich działań związanych z realizacją tego celu. Dane osobowe mogą być przetwarzane do 6 lat po zakończeniu szkolenia. Okres ten może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.
W sprawach dotyczących Państwa danych można się kontaktować na adres e-mail - biuro@spektrum-szkolenia.pl

 

Szukaj