fbpx

Przygotowanie firmy do wymogów RODO

Firma Spektrum oferuje przygotowanie Państwa firmy/urzędu do spełnienia wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO.

  1. Usługa zawiera:Wstępny audyt przetwarzania danych osobowych w firmie/urzędzie, z uwzględnieniem kontekstu przetwarzania danych osobowych, inwentaryzacją procesu przetwarzania danych, weryfikacja posiadanych procedur i dokumentacji (w tym polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych, wydanych upoważnień, rejestru osób upoważnionych, ewidencji incydentów, umów powierzenia danych osobowych);
  2. Analiza ryzyka w tym: opracowanie metodyki analizy ryzyka zgodnie z normą PN-ISO 31000 oraz PN-ISO 27005, ustalenie kontekstu przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka, stworzenia sprawozdania z analizy ryzyka w wskazanymi propozycji postępowania z ryzykiem.
  3. Opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych zgodnie z RODO, w tym między innymi polityki bezpieczeństwa (z procedurami dotyczącymi – respektowania praw osób, postępowania z naruszeniami bezpieczeństwa), rejestr czynności przetwarzania, rejestr naruszeń ochrony danych osobowych, upoważnień do przetwarzania danych osobowych, ewidencji osób upoważnionych, oświadczenia dla pracowników o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz informacji sposobach ich zabezpieczenia, dostosowanie do wymagań ewentualnych klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych na wnioskach stosowanych przez firmę/urząd, dostosowanie do wymagań RODO klauzul spełniających obowiązek informacyjny administratora danych osobowych na wnioskach stosowanych przez firmę/urząd, wzorów umów powierzenia danych osobowych.
  4. Wydanie ewentualnych rekomendacji w celu dostosowania działalności firmy do RODO oraz wsparcie przy ich wdrażaniu;
  5. Szkolenie pracowników firmy z zakresu ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem zapisów zawartych w dokumentacji zrealizowanej po audycie.

 

Zachęcamy do kontaktu – biuro@spektrum-szkolenia.pl lub telefonicznie 535 895 551

Szukaj