fbpx

Coaching / FRIS

COACHINGOWY STYL ZARZĄDZANIA -MENEDŻER COACHEM

 

pierwsze

 • Sprawdź się w roli menedżera-coacha
 • Rozszerz swoje umiejętności menedżerskie o techniki coachingowe
 • Poznaj coachingowy styl zarządzania ludźmi
 • Zbuduj efektywny i zaangażowany zespół
 • Zyskaj sukces dzięki osobistemu rozwojowi

6 dni szkoleniowych
Ponad 40 godzin warsztatów

Sesje coachingowe i mentorskie
Badanie stylu myślenia FRIS®
Narzędzia coachingowe
Doświadczeni trenerzy i coachowie

 Program warsztatu oraz przedstawienie trenerów pod poniższym linkiem

 

Więcej »

NATURY NIE OSZUKASZ – POZNAJ SWÓJ STYL MYŚLENIA I STYL DZIAŁANIA

festiwal-fris-frisletter

NATURY NIE OSZUKASZ – POZNAJ SWÓJ STYL MYŚLENIA I STYL DZIAŁANIA

Podczas warsztatu dowiesz się m.in.:

 • co to jest styl myślenia wg. modelu FRIS,
 • co to jest styl działania wg. modelu FRIS,
 • kim jesteś TY wg. modelu FRIS.

Poznając model FRIS (FAKTY-RELACJE-IDEE-STRUKTURY) będziesz mógł zrozumieć swoje naturalne predyspozycje i tym samym różnice w sposobach myślenia i działania otaczających Cię ludzi i siebie samego. Zrozumiesz czym jest dominująca perspektywa FRIS i jaki rodzaj informacji jest najbardziej przydatny w momencie zetknięcia z nową sytuacją.

FRIS nie tylko zdiagnozuje Twoje predyspozycje, ale również udzieli Ci wskazówek w jakich działaniach się najlepiej sprawdzasz, jak powinieneś skutecznie podchodzić do rozwiązywania problemów i jak najlepiej dla Ciebie komunikować się z osobami o innych Stylach Myślenia. FRIS pokaże Ci jak stawać się lepszym, wciąż będąc sobą.

Podczas warsztatu wśród uczestników zostanie rozlosowany jeden token do badania FRIS wraz z feedbackiem certyfikowanego trenera.

Zapisy na warsztaty: dagmara.podraza@gmail.com z dopiskiem Festiwal FRIS + Imię i Nazwisko lub
telefonicznie 733-278-182

Cena : 30 zł na konto: 13114020040000360276359334 z dopiskiem Festiwal FRIS + Imię i Nazwisko

Godz. 17.00 – 19.00

Kawiarnia „Kawa z Duszą”

 1. Dzieci Wrzesińskich 9/2 Koszalin

Prowadząca: Dagmara Podraza-Olech – Jestem coachem, tutorem i certyfikowanym trenerem metodologii FRIS współpracującym z firmą Spektrum – szkolenia*doradztwo*coaching.  Swoje kompetencje zawodowe i wykształcenie rozwijam dwutorowo jako uczestniczka szkoleń związanych z tematyką bezpieczeństwa informacji, m.in. w ABW oraz WSPol jak również w kompetencjach rozwoju osobistego. Specjalizuję się w coachingu z zakresu rozwoju osobistego wydobywając z klientów tkwiący w nich potencjał. Posiadam doświadczenie kierownicze w zakresie kierowania zespołem w organizacji niedochodowej wprowadzając coachingowi styl zarządzania. Prywatnie – jestem zaangażowana w działalność społeczną na rzecz edukacji oraz pomoc uczniom i absolwentom szkół w Koszalinie.

FRIS jest logiczny, spójny i konkretny – taki Analityczny 😉 i doskonale współgra z hasłem: „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć”.

FRIS-owy ZESPÓŁ, CZYLI JAK ZARZĄDZAĆ RÓŻNORODNOŚCIĄ W ZESPOLE

festiwal-fris-frisletter

FRIS-owy ZESPÓŁ, CZYLI JAK ZARZĄDZAĆ RÓŻNORODNOŚCIĄ W ZESPOLE

Podczas warsztatu dowiesz się m.in.:

 • jak budować efektywny zespół w oparciu na różnorodność,
 • jak wykorzystywać metody i narzędzia związane z właściwym doborem stylu myślenia i stylu działania członków zespołu,
 • jak wpływać na dobre relacje międzyludzkie i synergię w pracy zespołu.

Poznając model FRIS (FAKTY-RELACJE-IDEE-STRUKTURY) będziesz mógł zrozumieć naturalne predyspozycje i tym samym różnice w sposobach myślenia i działania otaczających Cię ludzi i siebie samego. Doświadczysz jak różne są sposoby percepcji i wykorzystywania informacji, reagowania
i rozwiązywania problemów.

Godz. 10.00-12.00

SPEKTRUM – ul. Mieszka I 30, Koszalin

Zapisy na warsztaty: dagmara.podraza@gmail.com z dopiskiem Festiwal FRIS + Imię i Nazwisko lub
telefonicznie 733-278-182

Cena : 30 zł na konto: 13114020040000360276359334 z dopiskiem Festiwal FRIS + Imię i Nazwisko

Prowadzące: Beata Woźniak – Trener umiejętności psychologicznych w biznesie, coach, mentor

Od osiemnastu lat zajmuje się coachingiem i szkoleniami dla firm i osób indywidualnych z zakresu psychologii w biznesie i rozwoju osobistym. Specjalizuje się w budowaniu relacji i zarządzaniu relacjami, inteligencją społeczną, rozwiązywaniu konfliktów i strategii negocjacyjnych, zarządzaniu zespołem, stresem i rozwojem człowieka w ujęciu holistycznym. Jest praktykiem w zakresie zarządzania zespołem, prowadzenia negocjacji i facylitacji oraz wprowadzaniu innowacyjnych strategii w rozwoju potencjału ludzkiego. Jak sama stwierdza, jej pasją jest człowiek i jego potencjał, dawanie ludziom skrzydeł i uczenie ich jak osiągać cel.

Dagmara Podraza-Olech – Jestem coachem, tutorem i certyfikowanym trenerem metodologii FRIS współpracującym z firmą Spektrum – szkolenia*doradztwo*coaching.  Swoje kompetencje zawodowe i wykształcenie rozwijam dwutorowo jako uczestniczka szkoleń związanych z tematyką bezpieczeństwa informacji, m.in. w ABW oraz WSPol jak również w kompetencjach rozwoju osobistego. Specjalizuję się w coachingu z zakresu rozwoju osobistego wydobywając z klientów tkwiący w nich potencjał. Posiadam doświadczenie kierownicze w zakresie kierowania zespołem w organizacji niedochodowej wprowadzając coachingowi styl zarządzania. Prywatnie – jestem zaangażowana w działalność społeczną na rzecz edukacji oraz pomoc uczniom i absolwentom szkół w Koszalinie.

FRIS jest logiczny, spójny i konkretny – taki Analityczny 😉 i doskonale współgra z hasłem: „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć”.

WARSZTAT MENEDŻERSKI – „O MOTYWACJI W KOLORACH FRIS-a”

 

festiwal-fris-frisletter

WARSZTAT MENEDŻERSKI – „O MOTYWACJI W KOLORACH FRIS-a”

Podczas warsztatu dowiesz się m.in.:

 • jak motywować członków zespołu wykorzystując wachlarz bodźców motywacyjnych,
 • jaki jest Twój Indywidualny mechanizm motywacji (motywacyjne DNA) i jak współgra z Twoim stylem myślenia i działania.

Dla wielu menedżerów odpowiednie zmotywowanie podwładnych do realizacji stawianych im zadań stanowi duże wyzwanie, dlatego pokażemy Ci zasady efektywnego motywowania swoich podwładnych w korelacji z ich stylem myślenia według modelu FRIS (FAKTY-RELACJE-IDEE-STRUKTURY).

Godz. 13.00-15.00

SPEKTRUM – ul. Mieszka I 30, Koszalin

Zapisy na warsztaty: dagmara.podraza@gmail.com z dopiskiem Festiwal FRIS + Imię i Nazwisko lub
telefonicznie 733-278-182

Cena : 30 zł na konto: 13114020040000360276359334 z dopiskiem Festiwal FRIS + Imię i Nazwisko

Prowadzące:

Elżbieta Nell Chojnowska – Właścicielka firmy SPEKTRUM – szkolenia*doradztwo*coaching  (Partner FRIS)

Certyfikowany i dyplomowany coach, doświadczona trenerka z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich oraz autorka wielu programów szkoleniowych z zakresu zarządzania potencjałem ludzkim. Specjalizuje się w coachingu z zakresu rozwoju osobistego oraz job coachingu i coachingu kariery wydobywając z klientów tkwiący w nich potencjał. Na co dzień współpracuje z lokalnymi ośrodkami edukacyjnymi jako trener z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w tym tematyki motywacji, zarządzania sobą w czasie i przez cele, przywództwa, pracy zespołowej, komunikacji interpersonalnej czy coachingowego stylu zarządzania.

Zrzeszona jako przedsiębiorca w Północnej Izbie Gospodarczej oraz członkini Konwentu Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej.

 

Dagmara Podraza-Olech

Jestem coachem, tutorem i certyfikowanym trenerem metodologii FRIS współpracującym z firmą Spektrum – szkolenia*doradztwo*coaching.  Swoje kompetencje zawodowe i wykształcenie rozwijam dwutorowo jako uczestniczka szkoleń związanych z tematyką bezpieczeństwa informacji, m.in. w ABW oraz WSPol jak również w kompetencjach rozwoju osobistego. Specjalizuję się w coachingu z zakresu rozwoju osobistego wydobywając z klientów tkwiący w nich potencjał. Posiadam doświadczenie kierownicze w zakresie kierowania zespołem w organizacji niedochodowej wprowadzając coachingowi styl zarządzania. Prywatnie – jestem zaangażowana w działalność społeczną na rzecz edukacji oraz pomoc uczniom i absolwentom szkół w Koszalinie.

FRIS jest logiczny, spójny i konkretny – taki Analityczny 😉 i doskonale współgra z hasłem: „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć”.

 

 

 

Spektrum partnerem FRIS

Miło nam poinformować że Spektrum Szkolenia Doradztwo Coaching jest oficjalnym partnerem FRIS

logo-partner-fris

FRIS to narzędzie do opisu różnorodności sposobów myślenia i działania.

 

Model FRIS opiera się o 4 perspektywy poznawcze:
FAKTY – RELACJE – IDEE – STRUKTURY (w skrócie FRIS).
Wyjaśniają one jakim informacjom nadajesz największy priorytet, szczególnie w nowych sytuacjach.

2016-12-20_105946

 

STYL MYŚLENIA

Opisany przez jedną i niezmienną perspektywę.

W nowych sytuacjach doświadczenie nie podpowiada nam gotowych rozwiązań. Zazwyczaj wtedy reagujemy, wykorzystujemy informacje i podejmujemy decyzje w typowy dla siebie sposób. W psychologii poznawczej nazywa się go stylem poznawczym lub stylem myślenia.

Co charakteryzuje Styl Myślenia FRIS?

Wyznaczony przez 1 perspektywę FRIS

Dominująca perspektywa FRIS opisuje jaki rodzaj informacji jest najbardziej przydatny w momencie zetknięcia z nową sytuacją.

Wyraża naturalne predyspozycje

Wskazuje na to, czemu nadajesz największy priorytet oraz które mechanizmy myślowe najchętniej i najintensywniej wykorzystujesz.

Ani dobry ani zły

Nie ma lepszych lub gorszych Stylów Myślenia, natomiast może pojawić się problem niedopasowania do roli lub zadania do naturalnych predyspozycji.

Opisuje sposób percepcji i pierwszą reakcję

Objawia się w pierwszej, najbardziej naturalnej reakcji – opisuje jak postrzegasz nowe sytuacje i informacje oraz jak podejmujesz decyzje.

Jest niezmienny i trwały

Działa w sposób zbliżony do utrwalonych nawyków już od wieku przedszkolnego i przez resztę życia nie ulega istotnym zmianom.

 

 

SEMINARIUM COACHING W EDUKACJI

ZAPRASZAMY  wstęp wolny

SEMINARIUM

 

 COACHING w EDUKACJI

 

Patronat

 

Piątek, 20 MAJA 2016 godz. 11.00 – 17.00

Miejsce:  Koszalin, ul. Zwycięstwa 126, IDPB

 

Celem zarówno coachingu, jak i edukacji jest przygotowanie człowieka do życia i rozwijanie jego potencjału. Jak powiedział Albert Einstein: “edukacja nie polega na uczeniu się faktów, ale na ćwiczeniu umiejętności myślenia”. Niestety, edukacja gdzieś po drodze zgubiła wspomnianą przez ekscentrycznego geniusza misję, skupiając się na wtłaczaniu do młodych umysłów ogromu informacji. Zupełnie tak, jakby te informacje miały samoistnie zamienić się w praktyczne, życiowe umiejętności.

Zdecydowanie lepiej radzi sobie z tym coaching, w którym podstawową wartością jest rozwijanie u ludzi umiejętności do samodzielnego myślenia i radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami. Gdy się bliżej przyjrzymy mechanizmom leżącym u podstaw coachingu, staje się jasne, że jest w nim więcej edukacji, niż w naszych polskich szkołach.

Dlatego wykorzystywanie coachingu w edukacji jest tym brakującym elementem, który może w znaczącym stopniu zmienić to, co w naszym systemie szkolnictwa jest najgorsze. Stosując podejście coachingowe, w końcu sprawiamy, że dzieci szukają odpowiedzi w sobie i nie polegają tylko i wyłącznie na mądrzejszych autorytetach. Uczą się rozwiązywania problemów i realizowania własnych celów. Biorą odpowiedzialność za proces nauki i rozwijają zdolność do świadomego i konstruktywnego myślenia.

Co więcej, wykorzystanie coachingu w edukacji pozwala na uwolnienie się od szkodliwego dla edukacji podejścia “uczymy wszystkich tak samo”. Nie możemy przecież zapominać o tym, że każdy człowiek jest unikalny i ma swoje własne tempo i sposób nauki. Podejście coachingowe pozwala nam na zaprojektowanie edukacji spersonalizowanej, w której uczniowie sięgają do osobistych zasobów i skupiają się na tym etapie rozwoju, na którym obecnie się znajdują.

Cyt. fragment artykułu: http://www.edunews.pl/system-edukacji/szkoly/3150-coaching-w-edukacji

 

 

PROGRAM SEMINARIUM

 

11.00                          otwarcie seminarium

11.15-12.00   „Coaching w edukacji“  – Elżbieta Nell Chojnowska

12.15-13.45    „Lekcja coachingu w szkole“ – Marcin Korzyc

14.00-15.00  „Coaching jako metoda wspierająca   kompetencje nauczycieli“  – Bożena Sobkowiak

15.15-16.15    „Style Myślenia wg modelu FRIS“- Dagmara Podraza-Olech

16.30-17.00     panel dyskusyjny – prowadzący Przemysław Chojnowski

17.00                zakończenie seminarium

 

Prelekcje i warsztaty poprowadzą:

ELŻBIETA NELL CHOJNOWSKA

Właścicielka koszalińskiej firmy SPEKTRUM. Absolwentka zarządzania, studiów podyplomowych „Zarządzanie personelem w firmie” oraz „Job coaching, doradztwo zawodowe i coaching kariery”. Certyfikowany coach ACC ICF, doświadczona trenerka z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich oraz autorka wielu programów szkoleniowych z zakresu zarządzania potencjałem ludzkim. Specjalizuje się w coachingu z zakresu rozwoju osobistego oraz job coachingu i coachingu kariery. Od kilkunastu lat jest związana z branżą edukacyjną, gdzie jako doświadczona trenerka i autorka programów szkoleniowych z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich, współpracuje na co dzień z lokalnymi ośrodkami edukacyjnymi oraz firmami naszego regionu. Zrzeszona jako przedsiębiorca w Północnej Izbie Gospodarczej oraz członkini Konwentu Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej.

DAGMARA PODRAZA-OLECH

Certyfikowany trener metodologii FRIS®, dyplomowany coach, certyfikowany tutor, mediator z uprawnieniami stałymi. Absolwentka Politechniki Koszalińskiej oraz studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej – „Bezpieczeństwo informacji” oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – „Coaching metody i praktyka”. Swoje kompetencje zawodowe i wykształcenie rozwija dwutorowo jako uczestniczka szkoleń związanych z tematyką bezpieczeństwa informacji, m.in. w ABW oraz WSPol w Szczytnie jak również w szeroko rozumianych kompetencjach rozwoju osobistego. Posiada doświadczenie kierownicze w zakresie kierowania zespołem w organizacji niedochodowej. Prywatnie – aktorka, zaangażowana w działalność społeczną na rzecz edukacji oraz pomoc uczniom i absolwentom SP 18 w Koszalinie.

BOŻENA SOBKOWIAK

Absolwentka biologii, studiów podyplomowych z Organizacji i Zarządzania Oświatą, studiów podyplomowych z Psychologii w Biznesie, kursu kwalifikacyjnego przygotowującego do sprawowania nadzoru pedagogicznego, uczestnik wielu szkoleń i warsztatów  dla kadry kierowniczej. Dyrektor szkoły, nauczyciel dyplomowany, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator OKE. Wykładowca na studiach wyższych, studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych dla kadry kierowniczej.

MARCIN KORCZYC

Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego we wszystkich typach szkół. Absolwent Filozofii na UAM Poznań. Obecnie dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubaszu realizującej autorski projekt edukacyjny “Kolorowa Szkoła – Kolorowa Edukacja”. Tutor, wychowawca, dziennikarz i felietonista.

PRZEMYSŁAW CHOJNOWSKI

Właściciel koszalińskiej firmy SPEKTRUM. Absolwent ekonomii. Trener specjalizujący się w osobistym i zawodowym rozwoju, prowadzi warsztaty oraz coaching w zakresie umiejętności menedżerskich, efektywności osobistej, pracy zespołowej, poszukiwania równowagi  życiowej oraz szczęścia.  Uczestnik wielu szkoleń oraz warsztatów dla  trenerów i coachów, w 2012 roku otrzymał akredytację coachingową (ACC) wydaną przez International Coach Federation – największą światową organizację zrzeszającą coachów. W prowadzonych przez siebie warsztatach i coachingu bazuje na doświadczeniu zdobytym w 20-letniej praktyce kierowniczej. Poza tym ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

 

 PLAKAT WYDARZENIA

Warsztat rozwojowy – SĄ WAKACJE WCIŚNIJ NA LUZ :) za 0 zł

warsztaty

Zobacz co możesz zrobić aby poczuć powiew letniej bryzy 🙂 Zapraszamy na warsztat z wykorzystaniem gry coachingowej „Points of You”, który poprowadzą Nell i Przemek Chojnowscy certyfikowani coachowie ACC ICF. Złap chwilę dla siebie 🙂
Warsztat darmowy!

Kiedy ? – 23.07.2015 godzina 17

Gdzie ? – MC2 Coworking Koszalin ul. Szczecińska 25a, 75-122 Koszalin

Koszt? – własne zaangażowanie, dobry nastrój – zero złotych 🙂 

Jak się zgłosić? na adres biuro@spektrum-szkolenia.pl

Szukaj